Skip to main content

Text 24

Text 24

Texto

Verš

prabhāte kukkura cāhi’ kāṅhā nā pāila
sakala vaiṣṇavera mane camatkāra haila
prabhāte kukkura cāhi’ kāṅhā nā pāila
sakala vaiṣṇavera mane camatkāra haila

Synonyms

Synonyma

prabhāte — por la mañana; kukkura — al perro; cāhi’ — tras buscar; kāṅhā — en ninguna parte; pāila — no encontraron; sakala vaiṣṇavera — de todos los vaiṣṇavas allí presentes; mane — en la mente; camatkāra haila — había un gran asombro.

prabhāte — ráno; kukkura — psa; cāhi' — když hledali; kāṅhā — kdekoliv; pāila — nenašli; sakala vaiṣṇavera — všech přítomných vaiṣṇavů; mane — v myslích; camatkāra haila — byl velký úžas.

Translation

Překlad

Por la mañana buscaron al perro, pero no lo encontraron en ninguna parte. Todos los vaiṣṇavas estaban asombrados.

Ráno psa hledali znovu, ale nemohli ho nikde najít. Všichni vaiṣṇavové nad tím žasli.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: El apego de Śivānanda Sena por el perro fue una gran bendición para el animal. Según parece, era un perro callejero. Como de forma natural se había puesto a seguir a Śivānanda Sena, que se dirigía a Jagannātha Purī con el grupo de devotos, Śivānanda Sena lo aceptó en el grupo y lo mantuvo del mismo modo que a los demás devotos. Vemos también que en cierta ocasión, cuando no lo querían admitir en una barca, Śivānanda no lo abandonó, sino que pagó más dinero para convencer al barquero de que llevase también al perro a la otra orilla. Después, cuando el sirviente se olvidó de darle de comer y el perro desapareció, Śivānanda, lleno de ansiedad, envió a diez hombres en su busca. Cuando regresaron sin haberlo encontrado, Śivānanda ayunó. Todo esto parece indicar que, en cierto modo, Śivānanda se había apegado al perro.

Připoutanost Śivānandy Seny k psovi byla pro to zvíře velkým požehnáním. Zdá se, že se jednalo o toulavého psa. A protože se k Śivānandovi Senovi spontánně přidal, když šel s oddanými do Džagannáth Purí, Śivānanda Sena ho přijal do své skupiny a staral se o něho stejně jako o ostatní oddané. Při jedné příležitosti nebylo psovi dovoleno vstoupit na loď, ale Śivānanda ho tam nenechal, a raději zaplatil více, aby převozníka přiměl psa převézt přes řeku. Když potom služebník zapomněl psa nakrmit a pes zmizel, Śivānanda zažíval úzkost a poslal deset lidí, aby ho našli. Protože psa nenašli, držel půst. Z toho je zřejmé, že Śivānanda Sena vyvinul k psovi určité pouto.

Como se verá en los versos siguientes, el perro obtuvo la misericordia de Śrī Caitanya Mahāprabhu y se elevó inmediatamente a Vaikuṇṭha para volverse un devoto eterno. Por eso Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura canta: tumi ta ṭhākura, tomāra kukkura, baliyā jānaha more (Śaraṇāgati 19). Con esas palabras se ofrece para ser el perro de un vaiṣṇava. Hay muchos otros ejemplos de animales favoritos de vaiṣṇavas que se liberaron y fueron de regreso a Vaikuṇṭhaloka, de vuelta a Dios. Ése es el beneficio que obtiene quien, de alguna manera, llega a ser el favorito de un vaiṣṇavas. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura canta también: kīṭa-janma ha-u yathā tuyā dāsa (Śaraṇāgati 11). No hay problema en nacer una y otra vez. Sólo tenemos que desear nacer bajo la protección de un vaiṣṇava. Afortunadamente, nosotros recibimos la oportunidad de nacer de un padre vaiṣṇava que nos cuidó muy bien. Él oraba a Śrīmatī Rādhārāṇī para que en el futuro llegásemos a ser sirvientes de la consorte eterna de Śrī Kṛṣṇa. Gracias a ello, de una u otra forma, ahora estamos ocupados en ese servicio. La conclusión es que, incluso como perros, debemos refugiarnos en un vaiṣṇava. El beneficio será el mismo que el que obtiene un devoto avanzado bajo la protección de un vaiṣṇava.

Jak vyplyne z dalších veršů, pes dostal milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua a byl okamžitě povýšen na Vaikuṇṭhu, aby se stal věčným oddaným. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura proto zpíval: tumi ta' ṭhākura tomāra kukkura, baliyā jānaha more (Śaraṇāgati 19). Chce se stát psem vaiṣṇavy. Je mnoho dalších příkladů, kdy bylo oblíbené zvíře nějakého vaiṣṇavy osvobozeno a vrátilo se domů na Vaikuṇṭhu, zpátky k Bohu. Tak takový je prospěch, který se dostaví, pokud se člověk nějakým způsobem stane oblíbencem vaiṣṇavy. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura také zpíval: kīṭa-janma ha-u yathā tuyā dāsa (Śaraṇāgati 11). Na opětovném rození není nic špatného. Naší jedinou touhou by mělo být narodit se v péči vaiṣṇavy. My jsme naštěstí měli tu možnost narodit se otci, který byl vaiṣṇava a velmi hezky se o nás staral. Modlil se ke Śrīmatī Rādhārāṇī, aby se z nás v budoucnosti stal služebník této věčné společnice Śrī Kṛṣṇy. Nyní se tedy nějakým způsobem věnujeme této službě. Závěr je, že dokonce i jako pes se musíme uchýlit pod ochranu vaiṣṇavy. Potom získáme stejný prospěch, jaký potká pokročilého oddaného, o kterého se stará vaiṣṇava.