Skip to main content

Text 167

Text 167

Texto

Verš

kula-vara-tanu-dharma-grāva-vṛndāni bhindan
su-mukhi niśita-dīrghāpāṅga-ṭaṅka-cchaṭābhiḥ
yugapad ayam apūrvaḥ kaḥ puro viśvakarmā
marakata-maṇi-lakṣair goṣṭha-kakṣāṁ cinoti
kula-vara-tanu-dharma-grāva-vṛndāni bhindan
su-mukhi niśita-dīrghāpāṅga-ṭaṅka-cchaṭābhiḥ
yugapad ayam apūrvaḥ kaḥ puro viśvakarmā
marakata-maṇi-lakṣair goṣṭha-kakṣāṁ cinoti

Palabra por palabra

Synonyma

kula-vara-tanu — de las mujeres de familia; dharma — en la forma de dedicación al marido, etc.; grāva-vṛndāni — las piedras; bhindan — partir; su-mukhi — ¡oh, tú, la de hermoso rostro!; niśita — agudos; dīrgha-apāṅga — en la forma de largos ángulos externos de los ojos; ṭaṅka-chaṭābhiḥ — mediante cinceles; yugapat — al mismo tiempo; ayam — este; apūrvaḥ — sin precedentes; kaḥ — quién; puraḥ — en frente; viśvakarmā — persona creativa; marakata-maṇi-lakṣaiḥ — con incontables esmeraldas; goṣṭha-kakṣām — una sala privada para encuentros; cinoti — Él está construyendo.

kula-vara-tanu — vdaných žen; dharma — v podobě odevzdanosti manželovi atd.; grāva-vṛndāni — kameny; bhindan — štěpící; su-mukhi — ó ty s překrásnou tváří; niśita — ostrými; dīrgha-apāṅga — v podobě protáhlých očních koutků; ṭaṅka-chaṭābhiḥ — dláty; yugapat — zároveň; ayam — tento; apūrvaḥ — nevídaný; kaḥ — kdo; puraḥ — před; viśvakarmā — tvořivá osoba; marakata-maṇi-lakṣaiḥ — z nesčetných smaragdů; goṣṭha-kakṣām — důvěrný pokoj pro setkání; cinoti — staví.

Traducción

Překlad

«“¡Oh, tú, la de hermoso rostro!, ¿quién es esa persona tan creativa que tenemos delante? Con el agudo cincel de Sus miradas amorosas, parte la dura piedra de la devoción de muchas mujeres por sus esposos. Y con el lustre de Su cuerpo, que supera en brillo a incontables esmeraldas, construye, al mismo tiempo, lugares de encuentro privados para Sus pasatiempos.”

„  ,Ó ty s půvabnou tváří, kdo je ta tvořivá osoba, která tu před námi stojí? Ostrými dláty svých milostných pohledů mnoha ženám štěpí tvrdé kameny jejich oddanosti manželovi a svým tělesným leskem zářivějším než nespočet smaragdů zároveň buduje důvěrná místa setkání pro své zábavy.̀  “

Significado

Význam

En este verso (Lalita-mādhava 1.52), Rādhārāṇī habla a Lalitādevī.

Tento verš (Lalita-mādhava 1.52) pronesla Rādhārāṇī k Lalitādevī.