Skip to main content

Text 135

Text 135

Texto

Verš

ākṣiptaḥ kāla-sāmyena
praveśaḥ syāt pravartakaḥ
ākṣiptaḥ kāla-sāmyena
praveśaḥ syāt pravartakaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

ākṣiptaḥ — puesta en movimiento; kāla-sāmyena — por medio de un momento adecuado; praveśaḥ — la entrada; syāt — debe ser; pravartakaḥ — llamada pravartaka.

ākṣiptaḥ — uvedení do pohybu; kāla-sāmyena — dané vhodným časem; praveśaḥ — nástup; syāt — měl by být; pravartakaḥ — s názvem pravartaka.

Traducción

Překlad

«“La entrada de los actores que viene motivada por la llegada de un momento adecuado se denomina pravartaka.”

„Když je nástup herců uveden do pohybu příchodem příhodného okamžiku, říká se mu pravartaka.“

Significado

Význam

Este verso pertenece a la Nāṭaka-candrikā (12), de Śrīla Rūpa Gosvāmī.

Tento verš pochází z knihy Nāṭaka-candrika (12) Śrīly Rūpy Gosvāmīho.