Skip to main content

Text 116

Text 116

Texto

Verš

āmāte sañcāri’ pūrve kahilā siddhānta
ye saba siddhānte brahmā nāhi pāya anta
āmāte sañcāri’ pūrve kahilā siddhānta
ye saba siddhānte brahmā nāhi pāya anta

Palabra por palabra

Synonyma

āmāte — dentro de mí; sañcāri’ — creando todas las verdades lógicas; pūrve — en el pasado; kahilā — Tú expresas; siddhānta — las afirmaciones conclusivas; ye — las cuales; saba — todas; siddhānte — las afirmaciones conclusivas; brahmā — hasta el Señor Brahmā; nāhi pāya anta — no puede entender el límite.

āmāte — ve mně; sañcāri' — poté, co jsi vytvořil všechny logické pravdy; pūrve — kdysi; kahilā — Ty vyjadřuješ; siddhānta — závěry; ye — kterých; saba — všech; siddhānte — závěrů; brahmā — ani Pán Brahmā; nāhi pāya anta — nechápe hranice.

Traducción

Překlad

Śrīla Rāmānanda Rāya dijo que, en el pasado, Śrī Caitanya Mahāprabhu había dotado su corazón del poder de expresar afirmaciones elevadas y concluyentes a las que ni el Señor Brahmā tenía acceso.

Śrīla Rāmānanda Rāya řekl, že Śrī Caitanya Mahāprabhu v minulosti zplnomocnil jeho srdce takovým způsobem, že dokázal vyjádřit vznešené a konečné výroky, ke kterým nemá přístup ani Pán Brahmā.