Skip to main content

Text 161

Text 161

Texto

Verš

avadhūta gosāñira eka bhṛtya prema-dhāma
mīnaketana rāmadāsa haya tāṅra nāma
avadhūta gosāñira eka bhṛtya prema-dhāma
mīnaketana rāmadāsa haya tāṅra nāma

Palabra por palabra

Synonyma

avadhūta — el mendicante; gosāñira — Śrī Nityānanda; eka — uno; bhṛtya — sirviente; prema-dhāma — cúmulo de amor; mīnaketana — Mīnaketana; rāma-dāsa — Rāmadāsa; haya — es; tāṅra — su; nāma — nombre.

avadhūta — potulný mnich; gosāñira — Pána Nityānandy; eka — jeden; bhṛtya — služebník; prema-dhāma — studnice lásky; mīnaketana — Mīnaketana; rāma-dāsa — Rāmadāsa; haya — je; tāṅra — jeho; nāma — jméno.

Traducción

Překlad

Śrī Nityānanda Prabhu tenía un sirviente llamado Śrī Mīnaketana Rāmadāsa, que era un cúmulo de amor.

Pán Nityānanda měl služebníka jménem Śrī Mīnaketana Rāmadāsa, jenž byl studnicí lásky.