Skip to main content

Text 109

Text 109

Texto

Verš

rātre pralāpa kare svarūpera kaṇṭha dhari’
āveśe āpana bhāva kahaye ughāḍi’
rātre pralāpa kare svarūpera kaṇṭha dhari’
āveśe āpana bhāva kahaye ughāḍi’

Palabra por palabra

Synonyma

rātre — por la noche; pralāpa — delirio; kare — hace; svarūpera — de Svarūpa Dāmodara; kaṇṭha dhari’ — con los brazos al cuello; āveśe — en éxtasis; āpana — Su propio; bhāva — sentimiento; kahaye — habla; ughāḍi’ — exuberantemente.

rātre — v noci; pralāpa — delirium; kare — dělá; svarūpera — Svarūpy Dāmodara; kaṇṭha dhari' — objímající okolo krku; āveśe — v extázi; āpana — svou vlastní; bhāva — náladu; kahaye — vykládá; ughāḍi' — nevázaně.

Traducción

Překlad

Por la noche hablaba sin coherencia, lleno de aflicción, con los brazos al cuello de Svarūpa Dāmodara. Revelaba Su corazón, lleno de inspiración extática.

S rukama okolo krku Svarūpy Dāmodara po celou noc nesouvisle mluvil, naplněn zármutkem, a ve stavu extatické inspirace vyjevoval svoje srdce.