Skip to main content

Text 33

Text 33

Texto

Verš

ḍubhṛñ dhātura artha — poṣaṇa, dhāraṇa
puṣila, dharila prema diyā tri-bhuvana
ḍubhṛñ dhātura artha — poṣaṇa, dhāraṇa
puṣila, dharila prema diyā tri-bhuvana

Palabra por palabra

Synonyma

ḍubhṛñ — conocido como ḍubhṛñ (bhṛ); dhātura — la raíz verbal; artha — el significado; poṣaṇa — alimentando; dhāraṇa — manteniendo; puṣila — alimentado; dharila — mantenido; prema diyā — distribuyendo amor por Dios; tri-bhuvana — en los tres mundos.

ḍubhṛñ — známého jako ḍubhṛñ (bhṛ); dhātura — slovního kořene; artha — význam; poṣaṇa — vyživování; dhāraṇa — udržování; puṣila — vyživoval; dharila — udržoval; prema diyā — rozdávající lásku k Bohu; tri-bhuvana — ve třech světech.

Traducción

Překlad

La raíz verbal «ḍubhṛñ» [que es la raíz de la palabra «viśvambhara»] significa alimentar y mantener. Él, el Señor Caitanya, alimenta y mantiene los tres mundos distribuyendo el amor por Dios.

Slovní kořen ,ḍubhṛñ̀ (což je základ slova ,viśvambharà) vyjadřuje vyživování a udržování. On (Pán Caitanya) rozdáváním lásky k Bohu vyživuje a udržuje tři světy.