Skip to main content

Text 32

Text 32

Texto

Verš

prathama līlāya tāṅra ‘viśvambhara’ nāma
bhakti-rase bharila, dharila bhūta-grāma
prathama līlāya tāṅra ‘viśvambhara’ nāma
bhakti-rase bharila, dharila bhūta-grāma

Palabra por palabra

Synonyma

prathama — primeros; līlāya — en los pasatiempos; tāṅra — de Él; viśvambhara nāma — el nombre Viśvambhara; bhakti-rase — con la dulzura del servicio devocional; bharila — Él llenó; dharila — salvó; bhūta-grāma — a todas las entidades vivientes.

prathama — první; līlāya — v zábavách; tāṅra — Jeho; viśvambhara nāma — jméno Viśvambhara; bhakti-rase — náladou oddané služby; bharila — naplnil; dharila — zachránil; bhūta-grāma — všechny živé bytosti.

Traducción

Překlad

En Sus pasatiempos iniciales, se Le conoce como Viśvambhara, porque inunda el mundo con el néctar de la devoción, salvando así a los seres vivientes.

Během svých dětských zábav je známý jako Viśvambhara, protože zaplavuje svět nektarem oddanosti, a tím zachraňuje živé bytosti.