Skip to main content

Text 19

Text 19

Texto

Verš

yuga-dharma pravartāimu nāma-saṅkīrtana
cāri bhāva-bhakti diyā nācāmu bhuvana
yuga-dharma pravartāimu nāma-saṅkīrtana
cāri bhāva-bhakti diyā nācāmu bhuvana

Palabra por palabra

Synonyma

yuga-dharma — la religión de la era; pravartāimu — Yo estableceré; nāma-saṅkīrtana — el canto del santo nombre; cāri — cuatro; bhāva — de los estados de ánimo; bhakti — devoción; diyā — dando; nācāmu — haré danzar; bhuvana — el mundo.

yuga-dharma — náboženství pro tento věk; pravartāimu — zavedu; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména; cāri — čtyř; bhāva — nálad; bhakti — oddanost; diyā — dávající; nācāmu — roztančím; bhuvana — svět.

Traducción

Překlad

«Yo personalmente estableceré la religión de esta era, el nāma-saṅkīrtana, el canto en congregación del santo nombre. Yo haré que el mundo dance en éxtasis, al experimentar las cuatro dulces relaciones de servicio devocional de amor.

„Osobně zavedu náboženství pro tento věk – nāma-saṅkīrtan neboli společné zpívání svatého jména. Tak celý svět roztančím v extázi, až pozná čtyři nálady láskyplné oddané služby.“