Skip to main content

Text 42

Text 42

Texto

Verš

nārera ayana yāte karaha pālana
ataeva hao tumi mūla nārāyaṇa
nārera ayana yāte karaha pālana
ataeva hao tumi mūla nārāyaṇa

Palabra por palabra

Synonyma

nārera — de los seres vivos; ayana — los refugios; yāte — aquellos a quien; karaha — Tú das; pālana — protección; ataeva — por tanto; hao — eres; tumi — Tú; mūla — original; nārāyaṇa — Nārāyaṇa.

nārera — živých bytostí; ayana — útočiště; yāte — ti, kterým; karaha — dáváš; pālana — ochranu; ataeva — proto; hao — jsi; tumi — Ty; mūla — původní; nārāyaṇa — Nārāyaṇa.

Traducción

Překlad

«Puesto que Tú proteges a aquellos que son el refugio de todos los seres vivientes, Tú eres el Nārāyaṇa original.

„A protože ochraňuješ ty, kteří jsou útočištěm všech živých bytostí, jsi původní Nārāyaṇa.“

Significado

Význam

Las Deidades que controlan a los seres vivientes en las esferas mundanas son los tres puruṣa-avatāras. Pero la potente energía desplegada por Śrī Kṛṣṇa es mucho mayor que la de los puruṣas. Śrī Kṛṣṇa, por tanto, es el Señor y padre original que protege todas las manifestaciones creadoras por medio de Sus diversas porciones plenarias. Puesto que Él sostiene incluso a los que protegen al conjunto de los seres vivientes, no hay duda de que Śrī Kṛṣṇa es el Nārāyaṇa original.

Božstva vládnoucí všem živým bytostem v hmotných světech jsou tři puruṣa-avatārové. Účinná energie, projevená Śrī Kṛṣṇou, má však mnohem větší pole působnosti než ta, kterou jsou schopni projevit tito puruṣové. Śrī Kṛṣṇa je proto původním otcem a Pánem, jenž skrze své různé úplné části ochraňuje všechny tvořivé projevy. A protože Śrī Kṛṣṇa udržuje i ty, jež jsou útočišti všech živých bytostí, není pochyb o tom, že je původní Nārāyaṇa.