Skip to main content

Text 41

Text 41

Texto

Verš

ataeva adhīśvara tumi sarva pitā
tomāra śaktite tāṅrā jagat-rakṣitā
ataeva adhīśvara tumi sarva pitā
tomāra śaktite tāṅrā jagat-rakṣitā

Palabra por palabra

Synonyma

ataeva — por tanto; adhīśvara — Señor primigenio; tumi — Tú; sarva — de todos; pitā — padre; tomāra — Tuya; śaktite — mediante la energía; tāṅrā — Ellos; jagat — de las creaciones cósmicas; rakṣitā — protectores.

ataeva — proto; adhīśvara — původní Pán; tumi — Ty; sarva — všech; pitā — otec; tomāra — Tvojí; śaktite — díky energii; tāṅrā — Oni; jagat — vesmírných stvoření; rakṣitā — ochránci.

Traducción

Překlad

«Por tanto, Tú eres el Señor primigenio, el padre original de todos. Ellos [los puruṣas] son los protectores de los universos, mediante Tu poder.

„Proto jsi Ty původní Pán a otec všech. Oni (puruṣové) ochraňují vesmíry díky síle, kterou dostávají od Tebe.“