Skip to main content

Text 109

Text 109

Texto

Verš

sei kṛṣṇa avatārī vrajendra-kumāra
āpane caitanya-rūpe kaila avatāra
sei kṛṣṇa avatārī vrajendra-kumāra
āpane caitanya-rūpe kaila avatāra

Palabra por palabra

Synonyma

sei — ese; kṛṣṇa — el Señor Kṛṣṇa; avatārī — la fuente de todas las encarnaciones; vrajendra-kumāra — el hijo del rey de Vraja; āpane — personalmente; caitanya-rūpe — en la forma del Señor Caitanya Mahāprabhu; kaila — hizo; avatāra — encarnación.

sei — tento; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; avatārī — zdroj všech inkarnací; vrajendra-kumāra — syn krále Vradži; āpane — osobně; caitanya-rūpe — v podobě Pána Caitanyi Mahāprabhua; kaila — učinil; avatāra — inkarnace.

Traducción

Překlad

El mismo Señor Kṛṣṇa, el manantial de todas las encarnaciones, es conocido como el hijo del rey de Vraja. Él descendió personalmente en la forma del Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Ten samý Pán Kṛṣṇa, zdroj všech inkarnací, je známý jako syn krále Vradži. Osobně sestoupil jako Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu.