Skip to main content

Text 310

Text 310

Texto

Verš

prasaṅge kahila ei siddhāntera sāra
ihā yei śune, śuddha-bhakti haya tāra
prasaṅge kahila ei siddhāntera sāra
ihā yei śune, śuddha-bhakti haya tāra

Palabra por palabra

Synonyma

prasaṅge — en el curso de la exposición; kahila — se dijo; ei — esta; siddhāntera — de la conclusión; sāra — la esencia; ihā — esto; yei — cualquiera que; śune — oye; śuddha-bhakti — servicio devocional puro; haya — se vuelve; tāra — suyo.

prasaṅge — během tohoto vyprávění; kahila — bylo řečeno; ei — toto; siddhāntera — závěru; sāra — podstata; ihā — to; yei — každý, kdo; śune — slyší; śuddha-bhakti — ryzí oddaná služba; haya — bude; tāra — jeho.

Traducción

Překlad

En esta exposición he explicado la esencia de la conclusión devocional. Todo aquel que la oye obtiene el servicio devocional puro al Señor.

V tomto pojednání jsem vysvětlil podstatu závěrů o oddanosti. Každý, kdo mu naslouchá, rozvine ryzí oddanou službu Pánu.