Skip to main content

Text 261

Text 261

Texto

Verš

ei saba mora nindā-aparādha haite
āmi nā laoyāile bhakti, nā pāre la-ite
ei saba mora nindā-aparādha haite
āmi nā laoyāile bhakti, nā pāre la-ite

Palabra por palabra

Synonyma

ei saba — todos ellos; mora — contra Mí; nindā — blasfemia; aparādha — ofensa; haite — de; āmi — Yo; — no; laoyāile — si haciendo que tomen; bhakti — servicio devocional; — no; pāre — capaces; la-ite — de tomar.

ei saba — ti všichni; mora — Mě; nindā — pomluva; aparādha — přestupek; haite — od; āmi — Já; — ne; laoyāile — když je přiměji, aby přijali; bhakti — oddanou službu; — ne; pāre — schopni; la-ite — přijmout.

Traducción

Překlad

«Si Yo no les induzco a adoptar la práctica del servicio devocional, debido a que cometen la ofensa de la blasfemia, ninguno de ellos será capaz de adoptarla.

„Pokud je nepřiměji k přijetí oddané služby, sami toho kvůli svým pomluvám nebudou schopni.“