Skip to main content

Text 238

Text 238

Texto

Verš

tāhi madhye chaya-ṛtu līlāra varṇana
madhu-pāna, rāsotsava, jala-keli kathana
tāhi madhye chaya-ṛtu līlāra varṇana
madhu-pāna, rāsotsava, jala-keli kathana

Palabra por palabra

Synonyma

tāhi madhye — durante esta; chaya-ṛtu — las seis estaciones; līlāra — de los pasatiempos; varṇana — descripción; madhu-pāna — bebiendo la miel; rāsa-utsava — danzando el rāsa-līlā; jala-keli — nadando en el Yamunā; kathana — narraciones.

tāhi madhye — během těchto; chaya-ṛtu — šesti ročních období; līlāra — zábav; varṇana — popis; madhu-pāna — pití medu; rāsa-utsava — tančení rāsa-līly; jala-keli — koupel v Jamuně; kathana — vyprávění.

Traducción

Překlad

Śrīvāsa Paṇḍita narró todos los pasatiempos que tuvieron lugar durante las seis estaciones. Describió cuando tomaron miel, cuando celebraron la danza rāsa, cuando nadaron en el Yamunā, y otros episodios semejantes.

Śrīvāsa Paṇḍita vyprávěl veškeré zábavy, jež se tam odehrávají v průběhu šesti ročních období. Popsal pití medu, slavnost tance rāsa, koupání v Jamuně a další takové události.