Skip to main content

Text 176

Text 176

Texto

Verš

śuna, gaurahari, ei praśnera kāraṇa
nibhṛta hao yadi, tabe kari nivedana
śuna, gaurahari, ei praśnera kāraṇa
nibhṛta hao yadi, tabe kari nivedana

Palabra por palabra

Synonyma

śuna — por favor, escucha; gaurahari — oh, Gaurahari; ei praśnera — de esta pregunta; kāraṇa — razón; nibhṛta — solitario; hao — Te vuelves; yadi — si; tabe — entonces; kari — haré; nivedana — presentación.

śuna — prosím poslouchej; gaurahari — ó Gaurahari; ei praśnera — této otázky; kāraṇa — důvod; nibhṛta — osamocený; hao — staneš se; yadi — pokud; tabe — potom; kari — udělám; nivedana — sdělení.

Traducción

Překlad

«Escucha, por favor, ¡oh, Gaurahari! Si vamos a hablar en privado, Te explicaré la razón.»

„Prosím slyš, ó Gaurahari! Půjdeš-li se mnou do ústraní, vysvětlím Ti tam, jaký to má důvod.“