Skip to main content

Text 13

Text 13

Texto

Verš

cihna dekhi’ cakravartī balena hāsiyā
lagna gaṇi’ pūrve āmi rākhiyāchi likhiyā
cihna dekhi’ cakravartī balena hāsiyā
lagna gaṇi’ pūrve āmi rākhiyāchi likhiyā

Palabra por palabra

Synonyma

cihna dekhi’ — viendo las marcas; cakravartī — Nīlāmbara Cakravartī; balena — dice; hāsiyā — sonriendo; lagna gaṇi’ — mediante cálculos astrológicos sobre el momento del nacimiento; pūrve — hace tiempo; āmi — yo; rākhiyāchi — he conservado; likhiyā — después de escribir todas esas cosas.

cihna dekhi' — když viděl znaky; cakravartī — Nīlāmbara Cakravartī; balena — říká; hāsiyā — s úsměvem; lagna gaṇi' — podle astrologického výpočtu z okamžiku narození; pūrve — dříve; āmi — já; rākhiyāchi — uchoval jsem; likhiyā — po zapsání všech těchto věcí.

Traducción

Překlad

Cuando Nīlāmbara Cakravartī vio aquellas marcas, dijo sonriendo: «Hace tiempo averigüé todo esto mediante cálculos astrológicos y lo asenté por escrito.

Když Nīlāmbara Cakravartí viděl tyto znaky, s úsměvem řekl: „Již dříve jsem toto vše zjistil pomocí astrologického výpočtu a písemně jsem to zaznamenal.“