Skip to main content

Text 78

Text 78

Texto

Verš

ataeva prabhu tāṅre bale, ‘baḍa bhāi’
kṛṣṇa, balarāma dui — caitanya, nitāi
ataeva prabhu tāṅre bale, ‘baḍa bhāi’
kṛṣṇa, balarāma dui — caitanya, nitāi

Palabra por palabra

Synonyma

ataeva — por lo tanto; prabhu — Śrī Caitanya; tāṅre — a Viśvarūpa; bale — dice; baḍa bhāi — hermano mayor; kṛṣṇa — Śrī Kṛṣṇa; balarāma — y Baladeva; dui — dos; caitanya — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nitāi — y el Señor Nityānanda Prabhu.

ataeva — proto; prabhu — Pán Caitanya; tāṅre — Viśvarūpovi; bale — říká; baḍa bhāi — starší bratr; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; balarāma — a Baladeva; dui — dva; caitanya — Pán Caitanya Mahāprabhu; nitāi — a Nityānanda Prabhu.

Traducción

Překlad

Al ser Mahā-saṅkarṣaṇa el ingrediente y la causa eficiente de la manifestación cósmica, está presente en todos sus detalles. Por eso, Śrī Caitanya Le llamó Su hermano mayor. A estos dos hermanos se Les conoce en el mundo espiritual como Kṛṣṇa y Balarāma, pero, actualmente, son Caitanya y Nitāi. Por tanto, la conclusión es que Nityānanda Prabhu es el Saṅkarṣaṇa original, Baladeva.

Jelikož je Mahā-saṅkarṣaṇa materiální a bezprostřední příčinou vesmírného projevu, nachází se v každém jeho detailu. Pán Caitanya Ho proto nazýval svým starším bratrem. Tito dva bratři jsou v duchovním světě známí jako Kṛṣṇa a Balarāma, ale nyní jsou Caitanya a Nitāi. Závěr tedy zní, že Nityānanda Prabhu je původní Saṅkarṣaṇa, Baladeva.