Skip to main content

Text 37

Text 37

Texto

Verš

ei ‘madhya-līlā’ nāma — līlā-mukhyadhāma
śeṣa aṣṭādaśa varṣa — ‘antya-līlā’ nāma
ei ‘madhya-līlā’ nāma — līlā-mukhyadhāma
śeṣa aṣṭādaśa varṣa — ‘antya-līlā’ nāma

Palabra por palabra

Synonyma

ei — estos; madhya-līlā nāma — llamados los pasatiempos intermedios; līlā — pasatiempos; mukhya-dhāma — lugar principal; śeṣa — últimos; aṣṭādaśa — dieciocho; varṣa — años; antya-līlā — los pasatiempos finales; nāma — llamados.

ei — tyto; madhya-līlā nāma — zvané prostřední zábavy; līlā — zábavy; mukhya-dhāma — hlavní místo; śeṣa — posledních; aṣṭādaśa — osmnáct; varṣa — let; antya-līlā — závěrečné zábavy; nāma — zvané.

Traducción

Překlad

Las actividades de Śrī Caitanya Mahāprabhu en Sus viajes tras aceptar la orden de sannyāsa son Sus pasatiempos principales. Sus actividades durante los dieciocho años restantes reciben el nombre de antyā-līlā, la parte final de Sus pasatiempos.

Činnosti Pána Caitanyi Mahāprabhua při Jeho cestách poté, co přijal sannyās, jsou Jeho hlavní zábavy. Jeho činnosti během zbývajících osmnácti let jsou označovány jako antya-līlā neboli závěrečná část Jeho zábav.