Skip to main content

Text 121

Text 121

Texto

Verš

lagna gaṇi’ harṣamati,nīlāmbara cakravartī,
gupte kichu kahila miśrere
mahāpuruṣera cihna,
lagne aṅge bhinna bhinna,
dekhi, — ei tāribe saṁsāre
lagna gaṇi’ harṣamati,nīlāmbara cakravartī,
gupte kichu kahila miśrere
mahāpuruṣera cihna,
lagne aṅge bhinna bhinna,
dekhi, — ei tāribe saṁsāre

Palabra por palabra

Synonyma

lagna gaṇi’ — mediante cálculos astrológicos del momento del nacimiento; harṣa-mati — muy complacido; nīlāmbara cakravartī — Nīlāmbara Cakravartī; gupte — en privado; kichu — algo; kahila — dijo; miśrere — a Jagannātha Miśra; mahā-puruṣera cihna — todos los signos de una gran personalidad; lagne — en el momento del nacimiento; aṅge — en el cuerpo; bhinna bhinna — diferentes; dekhi — veo; ei — este niño; tāribe — va a liberar; saṁsāre — los tres mundos.

lagna gaṇi' — astrologickým výpočtem okamžiku narození; harṣa-mati — velmi potěšený; nīlāmbara cakravartī — Nīlāmbara Cakravartī; gupte — soukromě; kichu — něco; kahila — řekl; miśrere — Jagannāthovi Miśrovi; mahā-puruṣera cihna — všechny příznaky velké osobnosti; lagne — v okamžiku zrození; aṅge — na těle; bhinna bhinna — různé; dekhi — vidím; ei — toto dítě; tāribe — osvobodí; saṁsāre — všechny tři světy.

Traducción

Překlad

Tras haber calculado el momento del nacimiento de Śrī Caitanya Mahāprabhu, Nīlāmbara Cakravartī dijo en privado a Jagannātha Miśra que había visto todos los diferentes signos de una gran personalidad, tanto en el cuerpo del niño como en el momento de Su nacimiento. Así pues, entendía que, en el futuro, ese niño liberaría los tres mundos.

Když Nīlāmbara Cakravartī propočítal okamžik narození Pána Caitanyi Mahāprabhua, sdělil v ústraní Jagannāthovi Miśrovi, že na těle dítěte i v okamžiku Jeho zrození vidí všechny příznaky velké osobnosti. Z toho poznal, že toto dítě v budoucnosti vysvobodí všechny tři světy.