Skip to main content

Text 75

Text 75

Texto

Verš

garuḍa paṇḍita laya śrīnāma-maṅgala
nāma-bale viṣa yāṅre nā karila bala
garuḍa paṇḍita laya śrīnāma-maṅgala
nāma-bale viṣa yāṅre nā karila bala

Palabra por palabra

Synonyma

garuḍa paṇḍita — Garuḍa Paṇḍita; laya — toma; śrīnāma-maṅgala — el auspicioso mahā-mantra Hare Kṛṣṇa; nāma-bale — por la fuerza de ese canto; viṣa — veneno; yāṅre — a quien; — no; karila — afectó; bala — fuerza.

garuḍa paṇḍita — Garuḍa Paṇḍita; laya — bere; śrī-nāma-maṅgala — příznivou Hare Kṛṣṇa mahā-mantru; nāma-bale — silou tohoto zpívání; viṣa — jed; yāṅre — na něhož; — ne; karila — působila; bala — síla.

Traducción

Překlad

Garuḍa Paṇḍita, la trigésima séptima rama del árbol, estaba siempre cantando el auspicioso nombre del Señor. Por la fuerza de ese canto, ni los efectos del veneno le afectaron.

Garuḍa Paṇḍita, třicátá sedmá větev tohoto stromu, neustále zpíval příznivé jméno Pána. Díky síle tohoto zpívání na něho nepůsobil dokonce ani jed.

Significado

Význam

Garuḍa Paṇḍita sufrió la mordedura de una serpiente venenosa, pero el veneno de la serpiente no le afectó, a causa de su canto del mahā-mantra Hare Kṛṣṇa.

Garuḍu Paṇḍita jednou uštkl jedovatý had, ale díky jeho zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry na něho hadí jed neměl vliv.