Skip to main content

Text 71

Text 71

Texto

Verš

ei dui-ghare prabhu ekādaśī dine
viṣṇura naivedya māgi’ khāila āpane
ei dui-ghare prabhu ekādaśī dine
viṣṇura naivedya māgi’ khāila āpane

Palabra por palabra

Synonyma

ei dui-ghare — en esas dos casas; prabhu — el Señor; ekādaśī dine — el día de ekādaśī; viṣṇura — de el Señor Viṣṇu; naivedya — alimentos ofrecidos al Señor Viṣṇu; māgi’ — mendigando; khāila — comió; āpane — personalmente.

ei dui-ghare — v těchto dvou domech; prabhu — Pán; ekādaśī dine — na Ekādaśī; viṣṇura — Pána Viṣṇua; naivedya — jídlo obětované Śrī Viṣṇuovi; māgi' — když vyžebral; khāila — jedl; āpane — osobně.

Traducción

Překlad

En sus casas respectivas, Śrī Caitanya Mahāprabhu mendigó alimentos el día de ekādaśī, y los consumió personalmente.

V domech obou dvou Pán Caitanya Mahāprabhu vyžebral na Ekādaśī jídlo a sám ho snědl.

Significado

Význam

El mandato de ayunar el día de ekādaśī se refiere a los devotos; durante el día de ekādaśī no hay límites sobre los alimentos que se pueden ofrecer al Señor. Śrī Caitanya Mahāprabhu tomó los alimentos del Señor Viṣṇu en Su éxtasis como viṣṇu-tattva.

Nařízení držet na Ekādaśī půst platí hlavně pro oddané; co se týče jídel, jež mohou být na Ekādaśī obětována Pánu, žádná omezení neexistují. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal jídlo Pána Viṣṇua ve své extázi viṣṇu-tattvy.