Skip to main content

Text 67

Text 67

Texto

Verš

kholā-vecā śrīdhara prabhura priya-dāsa
yāṅhā-sane prabhu kare nitya parihāsa
kholā-vecā śrīdhara prabhura priya-dāsa
yāṅhā-sane prabhu kare nitya parihāsa

Palabra por palabra

Synonyma

kholā-vecā — una persona que vende corteza de banano; śrīdhara — Śrīdhara Prabhu; prabhura — del Señor; priya-dāsa — sirviente muy querido; yāṅhā-sane — con quien; prabhu — el Señor; kare — hace; nitya — diariamente; parihāsa — bromeando.

kholā-vecā — prodavač kůry z banánovníků; śrīdhara — Śrīdhara Prabhu; prabhura — Pánův; priya-dāsa — velice drahý služebník; yāṅhā-sane — se kterým; prabhu — Pán; kare — dělá; nitya — denně; parihāsa — žertování.

Traducción

Překlad

La vigésima novena rama fue Śrīdhara, un comerciante en corteza de banano. Era un sirviente muy querido del Señor. En muchas ocasiones, el Señor le gastaba bromas.

Dvacátou devátou větví byl Śrīdhara, prodavač kůry z banánovníků. Byl velice drahým služebníkem Pána, jenž si z něho často tropil žerty.

Significado

Význam

Śrīdhara era un brāhmaṇa pobre que se ganaba la vida vendiendo corteza de banano para hacer vasos. Probablemente tenía un huerto de bananos y recogía las hojas, piel y pulpa de los árboles para venderlos diariamente en el mercado. Gastaba la mitad de sus ingresos en adorar al Ganges, y destinaba el resto para su subsistencia. Cuando Śrī Caitanya Mahāprabhu comenzó Su movimiento de desobediencia civil desafiando al kājī, Śrīdhara bailó lleno de júbilo. El Señor solía beber agua de su cántaro. Śrīdhara ofreció una calabaza a Śacīdevī para que la cocinase antes de que el Señor Caitanya aceptase la orden de sannyāsa. Todos los años fue a ver a Śrī Caitanya Mahāprabhu a Jagannātha Purī. Según Kavikarṇapūra, Śrīdhara fue uno de los pastorcillos de vacas de Vṛndāvana, cuyo nombre era Kusumāsava. En su Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā (133), se dice:

Śrīdhara byl chudý brāhmaṇa, který se živil prodejem kůry z banánovníků, ze které se vyráběly kelímky. Nejspíše měl banánovníkový sad, ze kterého získával listy, kůru a dužinu, aby to mohl každý den prodávat na trhu. Padesát procent příjmu používal na uctívání Gangy a ze zbytku žil. Když Śrī Caitanya Mahāprabhu započal své hnutí občanského odporu proti Kázímu, Śrīdhara radostně tancoval. Pán rád pil vodu z jeho hrnku. Śrīdhara dal Śacīdevī předtím, než Pán Caitanya přijal sannyās, dýni, aby ji pro Něho uvařila. Každý rok chodil navštívit Pána Caitanyu do Džagannáth Purí. Podle Kavi-karṇapūry byl Śrīdhara pasáček z Vrindávanu, který se jmenoval Kusumāsava. V jeho Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (133) je řečeno:

kholā-vecātayā khyātaḥpaṇḍitaḥ śrīdharo dvijaḥ
āsīd vraje hāsya-karo
yo nāmnā kusumāsavaḥ
kholāvecātayā khyātaḥ
paṇḍitaḥ śrīdharo dvijaḥ
āsīd vraje hāsya-karo
yo nāmnā kusumāsavaḥ

«El pastorcillo de vacas conocido como Kusumāsava en el kṛṣṇa-līlā, fue más tarde Kholāvecā Śrīdhara durante el līlā de Śrī Caitanya Mahāprabhu en Navadvīpa».

„Pasáček známý v kṛṣṇa-līle jako Kusumāsava se později v līle Śrī Caitanyi Mahāprabhua v Navadvípu stal Kholāvecou Śrīdharem.“