Skip to main content

Text 5

Text 5

Texto

Verš

yata yata mahānta kailā tāṅ-sabāra gaṇana
keha karibāre nāre jyeṣṭha-laghu-krama
yata yata mahānta kailā tāṅ-sabāra gaṇana
keha karibāre nāre jyeṣṭha-laghu-krama

Palabra por palabra

Synonyma

yata yata — tantos como hay; mahānta — grandes devotos; kailā — hicieron; tāṅ-sabāra — de todos ellos; gaṇana — enumeración; keha — de todos ellos; karibāre nāre — no pueden hacer; jyeṣṭha — mayor; laghu — más joven; krama — cronología.

yata yata — tolik, kolik jich je; mahānta — velcí oddaní; kailā — udělali; tāṅ-sabāra — jich všech; gaṇana — vyčíslení; keha — všechny; karibāre nāre — nelze; jyeṣṭha — starší; laghu — mladší; krama — chronologie.

Traducción

Překlad

Todas las grandes personalidades de la línea de Śrī Caitanya han enumerado a esos devotos, pero no han podido distinguir entre el mayor y el menor.

Všechny velké osobnosti následující Pána Caitanyu tyto oddané vyjmenovaly, ale nemohly je rozdělit na více či méně významné.