Skip to main content

Text 38

Text 38

Texto

Verš

śuklāmbara-brahmacārī baḍa bhāgyavān
yāṅra anna māgi’ kāḍi’ khāilā bhagavān
śuklāmbara-brahmacārī baḍa bhāgyavān
yāṅra anna māgi’ kāḍi’ khāilā bhagavān

Palabra por palabra

Synonyma

śuklāmbara-brahmacārī — Śuklāmbara Brahmacārī; baḍa — muy; bhāgyavān — afortunado; yāṅra — cuyo; anna — alimento; māgi’ — pidiendo; kāḍi’ — quitando; khāilā — comió; bhagavān — la Suprema Personalidad de Dios.

śuklāmbara-brahmacārī — Śuklāmbara Brahmacārī; baḍa — velice; bhāgyavān — požehnaný; yāṅra — jehož; anna — jídlo; māgi' — poté, co vyžebral; kāḍi' — poté, co vytrhl; khāilā — jedl; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Traducción

Překlad

La decimosexta rama, Śuklāmbara Brahmacārī, fue muy afortunado, porque Śrī Caitanya Mahāprabhu, en broma o en serio, le mendigaba comida o, a veces, se la quitaba a la fuerza y se la comía.

Šestnáctá větev, Śuklāmbara Brahmacārī, byl velice požehnaný, protože od něho Pán Caitanya Mahāprabhu žertem či vážně žebral jídlo a někdy mu ho vzal násilím a snědl.

Significado

Význam

Se afirma que Śuklāmbara Brahmacārī, un vecino de Navadvīpa, fue el primer compañero de Śrī Caitanya Mahāprabhu en el movimiento de saṅkīrtana. Cuando el Señor Caitanya volvió de Gayā después de la iniciación, Se quedó en casa de Śuklāmbara Brahmacārī, porque quería que este devoto Le narrara los pasatiempos del Señor Kṛṣṇa. Śuklāmbara Brahmacārī recogía el arroz que le daban los vecinos de Navadvīpa como limosna, y a Śrī Caitanya Mahāprabhu Le gustaba el arroz que cocinaba. Se dice que Śuklāmbara Brahmacārī era una de las esposas de los brāhmaṇas ocupados en yajñas cuando los pasatiempos del Señor Kṛṣṇa en Vṛndāvana. El Señor Kṛṣṇa pidió alimentos a las esposas de esos brāhmaṇas, y Śrī Caitanya Mahāprabhu llevó a cabo un pasatiempo parecido, al pedir arroz a Śuklāmbara Brahmacārī.

Uvádí se, že Śuklāmbara Brahmacārī, obyvatel Navadvípu, byl prvním společníkem Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua v Jeho saṅkīrtanovém hnutí. Když se Pán Caitanya vrátil po zasvěcení z Gaji, zdržel se u Śuklāmbary Brahmacārīho, protože chtěl od tohoto oddaného slyšet o zábavāch Pána Kṛṣṇy. Śuklāmbara Brahmacārī vyžebral od obyvatel Navadvípu rýži, uvařil ji a Śrī Caitanya Mahāprabhu prožíval velkou radost, když ji jedl. Říká se, že Śuklāmbara Brahmacārī byl v čase Kṛṣṇových zábav ve Vrindávanu jednou z manželek brāhmaṇů, kteří prováděli oběti. Pán Kṛṣṇa od nich žebral jídlo a Pán Caitanya Mahāprabhu se bavil stejným způsobem, když žebral rýži od Śuklāmbary Brahmacārīho.