Skip to main content

Text 102

Text 102

Texto

Verš

sārdha sapta-prahara kare bhaktira sādhane
cāri daṇḍa nidrā, seha nahe kona-dine
sārdha sapta-prahara kare bhaktira sādhane
cāri daṇḍa nidrā, seha nahe kona-dine

Palabra por palabra

Synonyma

sārdha — una hora y media; sapta-prahara — siete praharas (veintiuna horas); kare — hace; bhaktira — de servicio devocional; sādhane — en ejecución; cāri daṇḍa — unas dos horas; nidrā — durmiendo; seha — esto también; nahe — no; kona-dine — algunos días.

sārdha — jeden a půl hodiny; sapta-prahara — sedm prahar (dvacet jedna hodin); kare — dělá; bhaktira — oddané služby; sādhane — během vykonávání; cāri daṇḍa — přibližně dvě hodiny; nidrā — spaní; seha — to také; nahe — ne; kona-dine — některé dny.

Traducción

Překlad

Se ocupaba en servicio devocional durante más de veintidós horas y media al día, y dormía menos de dos horas, aunque algunos días, ni siquiera esto era posible.

Víc než dvacet dva a půl hodiny denně se věnoval oddané službě a necelé dvě hodiny spal, i když ani to nebylo někdy možné.