Skip to main content

Text 81

Text 81

Texto

Verš

svayaṁ-rūpa kṛṣṇera kāya-vyūha — tāṅra sama
bhakta sahite haya tāṅhāra āvaraṇa
svayaṁ-rūpa kṛṣṇera kāya-vyūha — tāṅra sama
bhakta sahite haya tāṅhāra āvaraṇa

Synonyms

Synonyma

svayam-rūpa — Su propia forma original (Kṛṣṇa con dos brazos); kṛṣṇera — del Señor Kṛṣṇa; kāya-vyūha — expansiones personales; tāṅra — con Él; sama — iguales; bhakta — los devotos; sahite — acompañado por; haya — son; tāṅhāra — Suya; āvaraṇa — cubierta.

svayam-rūpa — Jeho vlastní původní podoba (dvourukého Kṛṣṇy); kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; kāya-vyūha — osobní expanze; tāṅra — s Ním; sama — stejné; bhakta — oddaní; sahite — jimi doprovázen; haya — jsou; tāṅhāra — Jeho; āvaraṇa — doprovod.

Translation

Překlad

Los acompañantes personales del Señor primigenio, Śrī Kṛṣṇa, son Sus devotos, que son idénticos a Él. Él está completo con Su séquito de devotos.

Osobní společníci původního Pána, Śrī Kṛṣṇy, jsou Jeho oddaní, kteří se od Něho neliší. S tímto svým doprovodem oddaných je úplný.

Purport

Význam

SIGNIFICADO: Śrī Kṛṣṇa y Sus diversas expansiones personales son idénticas en poder potencial. Esas expansiones se asocian con otras expansiones ulteriores secundarias o expansiones servidoras, que reciben el nombre de devotos.

Śrī Kṛṣṇa a Jeho různé osobní expanze se od sebe, co se týče potenciální síly, neliší. Tyto expanze jsou ve styku s dalšími, druhotnými neboli služebnickými expanzemi, kterým se říká oddaní.