Skip to main content

TEXT 23

TEXT 23

Texto

Tekst

ye ’py anya-devatā-bhaktā
yajante śraddhayānvitāḥ
te ’pi mām eva kaunteya
yajanty avidhi-pūrvakam
ye ’py anya-devatā-bhaktā
yajante śraddhayānvitāḥ
te ’pi mām eva kaunteya
yajanty avidhi-pūrvakam

Synonyms

Synonyms

ye — aquellos que; api — también; anya — de otros; devatā — dioses; bhaktāḥ — devotos; yajante — adoran; śraddhayā-anvitāḥ — con fe; te — ellos; api — también; mām — a Mí; eva — únicamente; kaunteya — ¡oh, hijo de Kuntī!; yajanti — ellos adoran; avidhi-pūrvakam — de un modo equivocado.

ye — de, som; api — også; anya — andre; devatā — guder; bhaktāḥ — hengivne af; yajante — tilbeder; śraddhayā anvitāḥ — med tro; te — de; api — også; mām — Mig; eva — kun; kaunteya — O Kuntīs søn; yajanti — de tilbeder; avidhi-pūrvakam — på en forkert måde.

Translation

Translation

Aquellos que son devotos de otros dioses y que los adoran con fe, en realidad Me adoran únicamente a Mí, ¡oh, hijo de Kuntī!, pero lo hacen de un modo equivocado.

De, der er hengivne af andre guder og tilbeder dem med tro, tilbeder i virkeligheden kun Mig, men de gør det på en forkert måde, O Kuntīs søn.

Purport

Purport

Las personas que se dedican a la adoración de los semidioses no son muy inteligentes, pese a que esa adoración indirectamente se Me ofrece a Mí» —dice Kṛṣṇa. Por ejemplo, cuando un hombre vierte agua en las hojas y ramas de un árbol sin echarle agua a la raíz, lo hace sin suficiente conocimiento o sin observar principios regulativos. De forma similar, el proceso para prestarles servicio a las diferentes partes del cuerpo consiste en proveerle de comida al estómago. Los semidioses son, por así decirlo, diferentes funcionarios y directores que forman parte del gobierno del Señor Supremo. Uno tiene que seguir las leyes promulgadas por el gobierno, no por los funcionarios o directores. De la misma manera, todo el mundo debe ofrecerle su adoración únicamente al Señor Supremo. Eso satisfará automáticamente a los diferentes directores y funcionarios del Señor. Los funcionarios y directores trabajan como representantes del gobierno, y tratar de sobornarlos es ilegal. Ello se denota aquí como avidhi-pūrvakam. En otras palabras, Kṛṣṇa no aprueba la adoración innecesaria de los semidioses.

FORKLARING: “Personer, der er optaget af tilbedelsen af halvguder, er ikke særlig intelligente, selv om en sådan tilbedelse indirekte er rettet mod Mig,” bemærker Kṛṣṇa her. Hvis man for eksempel hælder vand på et træs blade og grene uden at hælde vand på roden, gør man det uden tilstrækkelig viden og uden at følge de regulerende principper. At give maven mad er tilsvarende måden, hvorpå man tjener kroppens forskellige dele. Halvguderne er så at sige forskellige ledere og embedsmænd i den Højeste Herres regering. Man skal følge de love, der er lavet af regeringen og ikke af embedsmændene og administratorerne. På samme måde skal alle give deres tilbedelse til den Højeste Herre alene. Dette vil automatisk tilfredsstille de forskellige embedsmænd og administratorer. Embedsmænd og administratorer er ansat som repræsentanter for regeringen, og det er ulovligt at give dem bestikkelse. Det bliver udtrykt her som avidhi-pūrvakam. Kṛṣṇa billiger med andre ord ikke den unødige tilbedelse af halvguderne.