Skip to main content

TEXT 16

ТЕКСТ 16

Texto

Текст

nāty-aśnatas tu yogo ’sti
na caikāntam anaśnataḥ
na cāti-svapna-śīlasya
jāgrato naiva cārjuna
на̄тй-ашнатас 'ту його 'сти
на чаика̄нтам анашнатах̣
на ча̄ти-свапна-шӣлася
джа̄грато наива ча̄рджуна

Palabra por palabra

Дума по дума

na — nunca; ati — demasiado; aśnataḥ — de aquel que come; tu — pero; yogaḥ — vinculándose con el Supremo; asti — hay; na — ni; ca — también; ekāntam — excesivamente; anaśnataḥ — abstenerse de comer; na — ni; ca — también; ati — demasiado; svapna-śīlasya — de aquel que duerme; jāgrataḥ — o alguien que se desvela demasiado; na — no; eva — jamás; ca — y; arjuna — ¡oh, Arjuna!

на – не; ати – твърде много; ашнатах̣ – който яде; ту – но; йогах̣ – като се свързва с Върховния; асти – има; на – нито; ча – също; ека̄нтам – прекомерно; анашнатах̣ – се въздържа от ядене; на – нито; ча – също; ати – твърде много; свапна-шӣлася – който спи; джа̄гратах̣ – който остава буден до късно през нощта; на – нито; ева – някога; ча – и; арджуна – о, Арджуна.

Traducción

Превод

No hay ninguna posibilidad de convertirse en yogī, ¡oh, Arjuna!, si se come demasiado o se come muy poco, ni si se duerme demasiado o no se duerme lo suficiente.

О, Арджуна, човек, който яде твърде много или твърде малко, спи много или не спи достатъчно, не може да стане йогӣ.

Significado

Коментар

A los yogīs se les recomienda aquí regular la dieta y el sueño. Comer demasiado significa comer más de lo que se requiere para mantener el cuerpo y el alma juntos. No es necesario que los hombres coman animales, porque hay una amplia provisión de granos, verduras, frutas y leche. Según el Bhagavad-gītā, se considera que esos alimentos sencillos se encuentran bajo la influencia de la modalidad de la bondad. La carne es para aquellos que están bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia. En consecuencia, aquellos que se dan a comer carne, a beber, a fumar y a comer alimentos que no se le han ofrecido primero a Kṛṣṇa, habrán de sufrir reacciones pecaminosas por el hecho de comer únicamente cosas contaminadas. Bhuñjate te tv aghaṁ pāpā ye pacanty ātma-kāraṇāt. Todo el que come para placer de los sentidos, o que cocina para sí mismo y no le ofrece su comida a Kṛṣṇa, solo come pecado. Aquel que come pecados y que come más de lo que se le ha asignado, no puede ejecutar un yoga perfecto. Lo mejor es comer únicamente los remanentes de la comida que se le ofrece a Kṛṣṇa. Una persona en estado de conciencia de Kṛṣṇa no come nada que no se le haya ofrecido primero a Kṛṣṇa. De modo que, solo la persona consciente de Kṛṣṇa puede lograr la perfección en la práctica del yoga. Y aquel que artificialmente se abstiene de comer, elaborando su propio proceso de ayuno, tampoco puede practicar yoga. La persona consciente de Kṛṣṇa observa ayunos tal como se recomienda en las Escrituras. Ella no ayuna ni come más de lo necesario, y en virtud de ello está en capacidad de ejecutar la práctica del yoga. Aquel que come más de lo necesario va a soñar mucho mientras duerme, a raíz de lo cual tendrá que dormir más de lo necesario. No se debe dormir más de seis horas al día. Aquel que duerme más de seis horas de las veinticuatro del día, sin duda que está influido por la modalidad de la ignorancia. Una persona influida por la modalidad de la ignorancia es perezosa y propensa a dormir mucho. Esa clase de personas no pueden hacer yoga.

Тук на йогӣте се препоръчва да регулират храненето и съня си. Да се яде твърде много, означава да се яде повече от необходимото за поддържане на тялото. Не е нужно хората да ядат животни; има достатъчно зърнени храни, зеленчуци, плодове и мляко. Според Бхагавад-гӣта̄ тези обикновени храни са в гун̣ата на доброто. Храната, приготвена от убити животни, е за тези, които са в гун̣ата на невежеството. Ония, които ядат животинска плът, пият, пушат и не предлагат храната си първо на Кр̣ш̣н̣а, ще страдат от греховни реакции, защото се хранят само със замърсени неща. Бхун̃джате те тв агхам па̄па̄ йе пачантй а̄тма-ка̄ран̣а̄т. Всеки, който яде за сетивно наслаждение или готви за себе си, без да предлага храната си на Кр̣ш̣н̣а, всъщност яде само грях. Човек, който яде грях и яде повече, отколкото му е необходимо, не може да практикува съвършено йога. Най-добре е да се яде само храна, предложена на Кр̣ш̣н̣а. Кр̣ш̣н̣а осъзнатият не яде нищо, което не е предложено на Кр̣ш̣н̣а. Затова само той може да постигне съвършенство в йога. Ако изкуствено се въздържаме от ядене, като си изработваме собствени методи за постене, също не можем да практикуваме йога. Кр̣ш̣н̣а осъзнатият спазва постите, препоръчани в писанията. Той нито гладува, нито яде повече от необходимото и така е способен да практикува йога. Човек, който преяжда, през нощта ще сънува много и ще спи повече, отколкото му е нужно. Не трябва да се спи повече от шест часа в денонощието. Този, който спи повече от шест часа, със сигурност е повлиян от гун̣ата на невежеството. Човек в гун̣ата на невежеството е мързелив и склонен да спи много; той не може да се занимава с йога.