Skip to main content

TEXTS 11-12

11 – 12. VERS

Texto

Szöveg

śucau deśe pratiṣṭhāpya
sthiram āsanam ātmanaḥ
nāty-ucchritaṁ nāti-nīcaṁ
cailājina-kuśottaram
śucau deśe pratiṣṭhāpya
sthiram āsanam ātmanaḥ
nāty-ucchritaṁ nāti-nīcaṁ
cailājina-kuśottaram
tatraikāgraṁ manaḥ kṛtvā
yata-cittendriya-kriyaḥ
upaviśyāsane yuñjyād
yogam ātma-viśuddhaye
tatraikāgraṁ manaḥ kṛtvā
yata-cittendriya-kriyaḥ
upaviśyāsane yuñjyād
yogam ātma-viśuddhaye

Palabra por palabra

Szó szerinti jelentés

śucau — santificada; deśe — en una tierra; pratiṣṭhāpya — colocando; sthiram — firme; āsanam — asiento; ātmanaḥ — su propio; na — no; ati — demasiado; ucchritam — alto; na — ni; ati — demasiado; nīcam — bajo; caila-ajina — de tela suave y piel de venado; kuśa — y hierba kuśa; uttaram — cubriendo; tatra — luego; eka-agram — con atención única; manaḥ — mente; kṛtvā — haciendo; yata-citta — controlando la mente; indriya — los sentidos; kriyaḥ — y las actividades; upaviśya — sentándose; āsane — en el asiento; yuñjyāt — debe ejecutar; yogam — práctica del yoga; ātma — corazón; viśuddhaye — para aclarar.

śucau – megszentelt; deśe – földön; pratiṣṭhāpya – tartózkodva; sthiram – szilárd; āsanam – ülőhelyet; ātmanaḥ – magának; na – nem; ati – túlságosan; ucchritam – magasat; na – sem; ati – túlságosan; nīcam – alacsonyat; caila-ajina – puha ruha és őzbőr; kuśa– és kuśa-fű által; uttaram – fedettet; tatra – azután; eka-agram – összpontosított figyelmű; manaḥ – elmét; kṛtvā – csinálva; yata-citta – szabályozva az elmét; indriya – és az érzékeket; kriyaḥ – és a cselekedeteket; upaviśya – ülve; āsane – az ülőhelyen; yuñjyāt – végeznie kell; yogam – a yoga gyakorlatait; ātma – a szív; viśuddhaye – tisztítása érdekében.

Traducción

Fordítás

Para practicar yoga, uno debe irse a un lugar apartado, poner hierba kuśa en el suelo, y luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave. El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo, y debe encontrarse en un lugar sagrado. El yogī debe entonces sentarse en él muy firmemente y practicar yoga, para purificar el corazón mediante el control de la mente, de los sentidos y de las actividades, y fijando la mente en un punto.

A yoga gyakorlásához az embernek egy magányos helyre kell vonulnia. Terítsen kuśa-szénát a földre, azt pedig takarja le őzbőrrel és egy puha ruhadarabbal. Az ülés ne legyen se túl magas, se túl alacsony, és szent helyen álljon. Ezután a yogī vegyen fel rajta egy szilárd ülőhelyzetet, s gyakorolja a yogát, hogy elméje, érzékei és cselekedetei szabályozásával, valamint az elme egy pontra rögzítésével megtisztítsa a szívét.

Significado

Magyarázat

Cuando se habla de «lugar sagrado», ello se refiere a lugares de peregrinaje. En la India, todos los yogīs —los trascendentalistas o los devotos— se van de la casa a residir en lugares sagrados tales como Prayāga, Mathurā, Vṛndāvana, Hṛṣīkeśa y Hardwar, para practicar yoga a solas en los lugares por donde pasan ríos sagrados tales como el Yamunā y el Ganges. Pero a menudo no es posible hacer eso, especialmente en el caso de los occidentales. Las llamadas sociedades de yoga de las grandes ciudades puede que sean un éxito en cuanto a obtener beneficios materiales, pero no son en absoluto adecuadas para la verdadera práctica del yoga. Aquel que no es autocontrolado y cuya mente no está libre de perturbaciones, no puede practicar la meditación. Por lo tanto, en el Bṛhan-nāradīya Purāṇa se dice que, en Kali-yuga (la presente yuga, o era), cuando la generalidad de la gente tiene una vida corta, es lenta para la comprensión espiritual y siempre está perturbada por diversas ansiedades, el mejor medio para lograr la iluminación espiritual lo constituye el canto del santo nombre del Señor.

A „szent hely” zarándokhelyet jelent. Indiában a yogīk – a transzcendentalisták, vagyis a bhakták – mind elhagyják otthonukat, és szent helyeken – Prayāgában, Mathurāban, Vṛndāvanában, Hṛṣīkeśában, Haridvārában – telepednek le, és szent folyók, így a Yamunā és a Gangesz mellett, magányban gyakorolják a yogát. Gyakran azonban ez nem lehetséges, főleg a nyugati emberek számára. A nagyvárosok úgynevezett yoga-közösségei az anyagi javak megszerzésében talán biztosíthatnak némi sikert, ám az igazi yoga gyakorlására egyáltalán nem alkalmasak. Aki nem fegyelmezi önmagát, s akinek elméje zavarodott, az nem tud meditálni. A Bṛhan-nāradīya-purāṇában ezért az áll, hogy a Kali-yugában (a jelen yugában, korszakban), amikor az emberek többnyire rövid életűek, lassúak a lelki felemelkedésben, és mindig számtalan dolog miatt aggódnak, az Úr szent nevének éneklése a legjobb módszer a lelki önmegvalósításra.

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā
harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

«En esta era de riña e hipocresía, la única manera de liberarse la constituye el canto del santo nombre del Señor. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera».

„A nézeteltérések és a képmutatás jelen korszakában az Úr szent nevének éneklése az egyetlen lehetőség a felszabadulásra. Nincs más út, nincs más út, nincs más út.”