Skip to main content

TEXT 23

TEXT 23

Texto

Tekst

śaknotīhaiva yaḥ soḍhuṁ
prāk śarīra-vimokṣaṇāt
kāma-krodhodbhavaṁ vegaṁ
sa yuktaḥ sa sukhī naraḥ
śaknotīhaiva yaḥ soḍhuṁ
prāk śarīra-vimokṣaṇāt
kāma-krodhodbhavaṁ vegaṁ
sa yuktaḥ sa sukhī naraḥ

Palabra por palabra

Synonyms

śaknoti — es capaz; iha eva — en el cuerpo actual; yaḥ — aquel que; soḍhum — de tolerar; prāk — antes; śarīra — el cuerpo; vimokṣaṇāt — abandonando; kāma — deseo; krodha — e ira; udbhavam — que se engendra de; vegam — impulsos; saḥ — él; yuktaḥ — en trance; saḥ — él; sukhī — feliz; naraḥ — ser humano.

śaknoti — er i stand til; iha eva — i den nuværende krop; yaḥ — den, som; soḍhum — at tolerere; prāk — før; śarīra — kroppen; vimokṣaṇāt — opgivelsen af; kāma — begær; krodha — og vrede; udbhavam — affødt af; vegam — driften; saḥ — han; yuktaḥ — i trance; saḥ — han; sukhī — lykkeligt; naraḥ — menneske.

Traducción

Translation

Si antes de abandonar este cuerpo actual uno es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos materiales y contener la fuerza del deseo y la ira, uno se halla bien situado y es feliz en este mundo.

Hvis man kan modstå de materielle sansers drifter og bremse indflydelsen fra begær og vrede, før man opgiver sin nuværende krop, er man velsitueret og lykkelig i denne verden.

Significado

Purport

Si uno quiere progresar de un modo continuo en el sendero de la autorrealización, debe tratar de controlar las fuerzas de los sentidos materiales. Existen las fuerzas del habla, las fuerzas de la ira, las fuerzas de la mente, las fuerzas del estómago, las fuerzas del órgano genital y las fuerzas de la lengua. Aquel que es capaz de controlar las fuerzas de todos esos diferentes sentidos y que es capaz de controlar la mente, recibe el nombre de gosvāmī o svāmī. Esos gosvāmīs llevan una vida estrictamente controlada y renuncian por completo a las fuerzas de los sentidos. Cuando los deseos materiales no se sacian, provocan la ira, y, a raíz de ello, la mente, los ojos y el pecho se agitan. Por consiguiente, uno debe practicar el controlarlos antes de abandonar este cuerpo material. Se considera que aquel que puede hacerlo está autorrealizado y es, pues, feliz en el estado de la autorrealización. El trascendentalista tiene el deber de tratar enérgicamente de controlar el deseo y la ira.

FORKLARING: Hvis man hele tiden gerne vil gøre fremskridt på selverkendelsens vej, skal man forsøge at modstå de materielle sansers drifter. Der findes talens drift, vredens drift, sindets drift, mavens drift, kønsdelenes drift og tungens drift. Den, der kan beherske alle disse forskellige sanselige drifter såvel som sindet, betegnes som gosvāmī eller svāmī. Sådanne gosvāmīer lever strengt beherskede liv og giver helt afkald på de sanselige drifter. Når materielle begær ikke tilfredsstilles, frembringer de vrede, og derved bringes sindet, øjnene og brystet i forstyrrelse. Derfor må man øve sig i at beherske disse drifter, før man forlader denne materielle krop. Den, der kan det, må forstås at være selvrealiseret og dermed lykkelig i sin selvrealiserede tilstand. Det er transcendentalistens pligt at gøre et ihærdigt forsøg på at styre begær og vrede.