Skip to main content

TEXT 3

3. VERS

Texto

Szöveg

sa evāyaṁ mayā te ’dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto ’si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam
sa evāyaṁ mayā te ’dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto ’si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam

Synonyms

Szó szerinti jelentés

saḥ — la misma; eva — ciertamente; ayam — esta; mayā — por Mí; te — a ti; adya — hoy; yogaḥ — la ciencia del yoga; proktaḥ — hablada; purātanaḥ — muy antigua; bhaktaḥ — devoto; asi — eres; me — Mi; sakhā — amigo; ca — también; iti — por lo tanto; rahasyam — misterio; hi — ciertamente; etat — este; uttamam — trascendental.

saḥ – ugyanaz; eva – bizony; ayam – ez; mayā – Általam; te – neked; adya – ma; yogaḥ – a yoga tudománya; proktaḥ – elbeszélt; purātanaḥ – nagyon régi; bhaktaḥbhakta; asi – vagy; me – Enyém; sakhā – barát; ca – is; iti – ezért; rahasyam – rejtély; hi – bizony; etat – ez; uttamam – transzcendentális.

Translation

Fordítás

Esta antiquísima ciencia de la relación con el Supremo te la expongo hoy a ti, porque tú eres Mi devoto así como también Mi amigo, y puedes por ello entender el misterio trascendental de la misma.

A Legfelsőbbel való kapcsolat ugyanezen ősi tudományát azért mondom el ma neked, mert a bhaktám és a barátom vagy, s e tudomány transzcendentális rejtélyét szintén emiatt értheted meg.

Purport

Magyarázat

Existen dos clases de hombres: el devoto y el demonio. El Señor escogió a Arjuna como receptor de esta gran ciencia, porque Arjuna era un devoto del Señor; pero al demonio no le es posible entender esta gran y misteriosa ciencia. Existen muchas ediciones de este gran libro de conocimiento. Algunas de ellas tienen comentarios escritos por los devotos, y otras tienen comentarios escritos por los demonios. El comentario de los devotos es auténtico, mientras que el de los demonios es inútil. Arjuna acepta a Śrī Kṛṣṇa como la Suprema Personalidad de Dios, y cualquier comentario que se le haga al Gītā siguiendo los pasos de Arjuna, es verdadero servicio devocional que se le presta a la causa de esta gran ciencia. Los hombres demoníacos, no obstante, no aceptan al Señor Kṛṣṇa tal como es Él. Más bien, inventan algo acerca de Kṛṣṇa y desencaminan a la generalidad de los lectores, apartándolos del sendero de las instrucciones de Kṛṣṇa. Aquí se da una advertencia acerca de esos senderos engañosos. Uno debe tratar de seguir la sucesión discipular que procede de Arjuna y, de ese modo, beneficiarse con esta gran ciencia del Śrīmad Bhagavad-gītā.

Kétféle ember van: a bhakta és a démon. Arjuna az Úr bhaktája volt, ezért az Úr őt választotta ki, hogy átadja neki e nagy tudományt, melynek rejtélyeit a démonok képtelenek megérteni. A bölcsesség e hatalmas könyve számtalan kiadást megért már, s néha bhakták, néha pedig démonok fűztek hozzá magyarázatot. A bhakták magyarázata valóságos, míg a démonoké hasznavehetetlen. Arjuna elfogadta Śrī Kṛṣṇát az Istenség Legfelsőbb Személyiségének, s ha egy Gītā-magyarázó az ő nyomdokait követi, igazi odaadó szolgálatot végez e nagy tudománynak. A démoni emberek azonban nem fogadják el az Úr Kṛṣṇát úgy, ahogyan van. Kitalálnak valamit Róla, s ezzel eltérítik a közönséges olvasót Kṛṣṇa tanításainak ösvényéről. Ez a vers felhívja a figyelmünket a rossz irányba vezető utakra. Az Arjunával kezdődő tanítványi láncot kell követnünk, s akkor részünk lehet a Śrīmad Bhagavad-gītā nagyszerű tudományának áldásában.