Skip to main content

TEXT 15

TEXT 15

Texto

Tekst

evaṁ jñātvā kṛtaṁ karma
pūrvair api mumukṣubhiḥ
kuru karmaiva tasmāt tvaṁ
pūrvaiḥ pūrva-taraṁ kṛtam
evaṁ jñātvā kṛtaṁ karma
pūrvair api mumukṣubhiḥ
kuru karmaiva tasmāt tvaṁ
pūrvaiḥ pūrva-taraṁ kṛtam

Palabra por palabra

Synonyms

evam — así pues; jñātvā — sabiendo bien; kṛtam — fue realizado; karma — trabajo; pūrvaiḥ — por las autoridades pasadas; api — en verdad; mumukṣubhiḥ — que alcanzaron la liberación; kuru — tan solo realiza; karma — deber prescrito; eva — indudablemente; tasmāt — por consiguiente; tvam — tú; pūrvaiḥ — por los predecesores; pūrva-taram — en la antigüedad; kṛtam — tal como los realizaron.

evam — sel moel; jñātvā — teades hästi; kṛtam — sooritati; karma — töö; pūrvaiḥ — minevikus elanud autoriteetide poolt; api — tõepoolest; mumukṣubhiḥ — kes saavutasid vabanemise; kuru — lihtsalt täida; karma — ettekirjutatud kohustus; eva — kindlasti; tasmāt — seepärast; tvam — sina; pūrvaiḥ — eelkäijate poolt; pūrva-taram — iidsetel aegadel; kṛtam — nagu sooritatud.

Traducción

Translation

En la antigüedad, todas las almas liberadas actuaron con esa comprensión acerca de Mi naturaleza trascendental. Así pues, debes cumplir con tu deber, siguiendo sus pasos.

Kõik vabanemiseni jõudnud hinged toimisid iidsetel aegadel Minu transtsendentaalse olemuse sellisest mõistmisest lähtudes. Seepärast täida oma ettekirjutatud kohustusi, järgides nende eeskuju.

Significado

Purport

Hay dos clases de hombres. Algunos de ellos tienen el corazón repleto de cosas materiales contaminadas, y otros están libres de lo material. El proceso de conciencia de Kṛṣṇa es igualmente beneficioso para estos dos grupos de personas. Aquellos que están llenos de cosas sucias pueden seguir la línea del proceso de conciencia de Kṛṣṇa, para practicar un proceso de limpieza gradual observando los principios regulativos del servicio devocional. Aquellos que ya se han limpiado de las impurezas pueden continuar actuando en el mismo estado de conciencia de Kṛṣṇa, de manera que otros puedan seguir sus actividades ejemplares y, con ello, beneficiarse. Personas necias o neófitas en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa a menudo quieren retirarse de las actividades, sin tener conocimiento del proceso de conciencia de Kṛṣṇa. El Señor no aprobó el deseo que Arjuna tenía de retirarse de las actividades del campo de batalla. Uno solo tiene que saber cómo actuar. Retirarse de las actividades del proceso de conciencia de Kṛṣṇa y sentarse aparte haciendo alarde de estar consciente de Kṛṣṇa, es menos importante que participar de hecho en el campo de las actividades, por el bien de Kṛṣṇa. A Arjuna se le aconseja aquí actuar con conciencia de Kṛṣṇa, siguiendo los pasos de los discípulos anteriores del Señor, tales como Vivasvān, el dios del Sol, según ya se mencionó aquí. El Señor Supremo conoce todas Sus actividades pasadas, así como las de aquellas personas que actuaron con conciencia de Kṛṣṇa en el pasado. Por lo tanto, Él recomienda los actos del dios del Sol, quien aprendió el arte con el Señor unos millones de años antes. Todos esos alumnos del Señor Kṛṣṇa se mencionan aquí como personas liberadas desde el pasado y dedicadas al desempeño de deberes asignados por Kṛṣṇa.

Inimesed võib jagada kahte kategooriasse. Osade inimeste südamed on täis materiaalset saasta, osad inimesed aga ei ole mateeriaga seotud. Kṛṣṇa teadvus toob neile mõlemale suurt kasu. Need, kelle süda on täis räpaseid asju, võivad teha algust Kṛṣṇa teadvuse arendamisega järk-järgulise puhastumise eesmärgil, järgides pühendunud teenimise reguleerivaid printsiipe. Need aga, kes on juba puhastunud, võivad jätkata tegevust Kṛṣṇa teadvuses, et näidata teistele eeskuju, kuidas toimida. Rumalad inimesed või algajad pühendunud tahavad tihti kõikidest tegevustest lahti öelda, omandamata esmalt teadmisi Kṛṣṇa teadvusest. Jumal ei kiitnud heaks Arjuna soovi Kurukṣetra lahinguväljal tegevustest lahti öelda. Tegevustest ei tule loobuda, vaid on vaja teada, kuidas tegutseda. Kṛṣṇa teadvuses tegutsemisest loobumine ja kuskil üksinda istumine, Kṛṣṇa teadvusest vaid etendust tehes, ei ole kaugeltki samaväärne enese praktilise rakendamisega Kṛṣṇa heaks tegutsemisse. Arjunale soovitatakse siinkohal tegutseda Kṛṣṇa teadvuses, järgides Jumala eelmiste õpilaste nagu eespool mainitud päikesejumal Vivasvāni eeskuju. Kõigekõrgem Jumal on teadlik kõikidest tegudest, mida nii Tema Ise kui ka kõik Kṛṣṇa teadvuses viibinud isiksused minevikus sooritasid. Seepärast soovitabki Ta järgida päikesejumala eeskuju, kellele Jumal õpetas sedasama Kṛṣṇa teadvuses tegutsemise kunsti miljoneid aastaid enne selle jutustamist Arjunale. Siin öeldakse, et kõik Jumal Kṛṣṇa varasemad õpilased jõudsid vabanemiseni, kuna täitsid Kṛṣṇa poolt määratud ülesandeid.