Skip to main content

TEXT 44

44. VERS

Texto

Szöveg

bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate
bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate

Palabra por palabra

Szó szerinti jelentés

bhoga — al disfrute material; aiśvarya — y la opulencia; prasaktānām — aquellos que están apegados; tayā — mediante esas cosas; apahṛta-cetasām — confundidos mentalmente; vyavasāya-ātmikā — con una determinación firme; buddhiḥ — servicio devocional del Señor; samādhau — en la mente controlada; na — nunca; vidhīyate — ocurre.

bhoga – az anyagi élvezethez; aiśvarya – és gazdagsághoz; prasaktānām – ragaszkodóknak; tayā – az ilyen dolgok által; apahṛta-cetasām – megtévesztett elméjűeknek; vyavasāya-ātmikā – szilárd elhatározás; buddhiḥ – az Úr odaadó szolgálata; samādhau – a szabályozott elmében; na – sohasem; vidhīyate – létrejön.

Traducción

Fordítás

En la mente de aquellos que están demasiado apegados al goce de los sentidos y a la opulencia material, y que están confundidos por esas cosas, no se presenta la determinación resuelta de prestarle servicio devocional al Señor Supremo.

Azoknak az elméjében, akik túlságosan ragaszkodnak az érzéki élvezethez és az anyagi gazdagsághoz, s akiket mindezek megtévesztenek, sohasem ébred szilárd eltökéltség, hogy a Legfelsőbb Úr odaadó szolgálatát végezzék.

Significado

Magyarázat

Samādhi significa «mente fija». El diccionario védico, las Nirukti, dice samyag ādhīyate ’sminn ātma-tattva-yāthātmyam: «Se llama samādhi al estado que se alcanza cuando la mente se concentra en la comprensión del ser». El samādhi nunca es posible para las personas que están interesadas en el disfrute material de los sentidos y confundidas por esas cosas temporales. Ellos están más o menos condenados por el proceso de la energía material.

A samādhi szó jelentése „szilárd elme”. A Nirukti védikus értelmező szótár kijelenti: samyag ādhīyate 'sminn ātma-tattva-yāthātmyam. „Amikor az elme szilárdan megértette az önvalót, azt mondják róla, samādhiban van.” Azok, akiket az anyagi, érzéki gyönyörök érdekelnek, s akiket megtévesztenek az efféle ideiglenes dolgok, nem érhetik el a samādhit. Őket az anyagi energia működése valamilyen szinten kárhozatra ítéli.