Skip to main content

TEXT 37

TEXT 37

Texto

Tekstas

yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam
yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam

Palabra por palabra

Synonyms

yat — lo cual; tat — eso; agre — al principio; viṣam iva — como veneno; pariṇāme — al final; amṛta — néctar; upamam — en comparación con; tat — esa; sukham — felicidad; sāttvikam — en la modalidad de la bondad; proktam — se dice; ātma — en el ser; buddhi — la inteligencia; prasāda-jam — nacida de la satisfacción.

yat — kuri; tat — ta; agre — pradžioje; viṣam iva — lyg nuodai; pariṇāme — pabaigoje; amṛta — nektaras; upamam — palyginus; tat — ta; sukham — laimė; sāttvikam — dorybės guṇos; proktam — yra pasakyta; ātma — savajame „aš“; buddhi — intelekto; prasāda-jam — gimusi iš pasitenkinimo.

Traducción

Translation

Aquello que al principio puede que sea como un veneno pero que al final es como un néctar, y que lo despierta a uno en la autorrealización, se dice que es felicidad en el plano de la modalidad de la bondad.

Kas iš pradžių atrodo nuodai, o pabaigoje – tarytum nektaras, ir kas pažadina žmogų dvasinei savivokai, yra dorybės guṇos laimė.

Significado

Purport

En la prosecución del proceso de la autorrealización hay que seguir muchas reglas y regulaciones para controlar la mente y los sentidos y para concentrar la mente en el ser. Todos esos procedimientos son muy difíciles, amargos como un veneno, pero si uno sigue las regulaciones con éxito y llega a la posición trascendental, comienza a beber un verdadero néctar, y disfruta de la vida.

KOMENTARAS: Siekdami dvasinės savivokos turime laikytis daugybės taisyklių, kad valdytume protą bei jusles ir mintis sutelktume į savąjį „aš“. Šis procesas sudėtingas ir kartus tarsi nuodai, tačiau jei sėkmingai laikysimės regulų ir pasieksime transcendentinį lygmenį, paragausime tikrojo nektaro ir patirsime gyvenimo džiaugsmą.