Skip to main content

TEXT 37

37. VERS

Texto

Szöveg

yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam
yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam

Palabra por palabra

Szó szerinti jelentés

yat — lo cual; tat — eso; agre — al principio; viṣam iva — como veneno; pariṇāme — al final; amṛta — néctar; upamam — en comparación con; tat — esa; sukham — felicidad; sāttvikam — en la modalidad de la bondad; proktam — se dice; ātma — en el ser; buddhi — la inteligencia; prasāda-jam — nacida de la satisfacción.

yat – ami; tat – az; agre – az elején; viṣam iva – méreghez hasonló; pariṇāme – a végén; amṛta – nektárhoz; upamam – hasonlatos; tat – az; sukham – a boldogság; sāttvikam – a jóság minőségében lévő; proktam – úgy mondják; ātma – az önvalóban lévő; buddhi – értelemnek; prasāda-jam – az elégedettségből született.

Traducción

Fordítás

Aquello que al principio puede que sea como un veneno pero que al final es como un néctar, y que lo despierta a uno en la autorrealización, se dice que es felicidad en el plano de la modalidad de la bondad.

Az a boldogság, ami kezdetben méregnek tűnik, de végül nektárrá válik, és ami ráébreszti az embert az önmegvalósításra, a jóság kötőerejébe tartozik.

Significado

Magyarázat

En la prosecución del proceso de la autorrealización hay que seguir muchas reglas y regulaciones para controlar la mente y los sentidos y para concentrar la mente en el ser. Todos esos procedimientos son muy difíciles, amargos como un veneno, pero si uno sigue las regulaciones con éxito y llega a la posición trascendental, comienza a beber un verdadero néctar, y disfruta de la vida.

Annak, aki az önmegvalósításra törekszik, számtalan szabályt és előírást be kell tartania, hogy fegyelmezni tudja elméjét és érzékeit, s hogy elméjét képes legyen az önvalóra rögzíteni. Ezek közül egyik sem könnyű dolog. E szabályok betartása olyan keserűnek tűnik, mint a méreg, de ha az ember sikeresen követi őket, és eléri a transzcendentális síkot, akkor végre megízlelheti az igazi nektárt, és élvezheti az élet valódi örömét.