Skip to main content

TEXT 37

ТЕКСТ 37

Texto

Текст

yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam
ят тад агре виш̣ам ива
парин̣а̄ме 'мр̣топамам
тат сукхам са̄ттвикам проктам
а̄тма-буддхи-праса̄да-джам

Palabra por palabra

Дума по дума

yat — lo cual; tat — eso; agre — al principio; viṣam iva — como veneno; pariṇāme — al final; amṛta — néctar; upamam — en comparación con; tat — esa; sukham — felicidad; sāttvikam — en la modalidad de la bondad; proktam — se dice; ātma — en el ser; buddhi — la inteligencia; prasāda-jam — nacida de la satisfacción.

ят – което; тат – това; агре – в началото; виш̣ам ива – като отрова; парин̣а̄ме – накрая; амр̣та – нектар; упамам – сравнен с; тат – това; сукхам – щастие; са̄ттвикам – в гун̣ата на доброто; проктам – се казва; а̄тма – в себето; буддхи – от интелигентността; праса̄да-джам – породено от удовлетворение.

Traducción

Превод

Aquello que al principio puede que sea como un veneno pero que al final es como un néctar, y que lo despierta a uno en la autorrealización, se dice que es felicidad en el plano de la modalidad de la bondad.

Това, което в началото може да е като отрова, но накрая е като нектар и събужда човек за себепознание, е щастие в гун̣ата на доброто.

Significado

Коментар

En la prosecución del proceso de la autorrealización hay que seguir muchas reglas y regulaciones para controlar la mente y los sentidos y para concentrar la mente en el ser. Todos esos procedimientos son muy difíciles, amargos como un veneno, pero si uno sigue las regulaciones con éxito y llega a la posición trascendental, comienza a beber un verdadero néctar, y disfruta de la vida.

В стремежа си към знание човек трябва да следва много правила и предписания, за да контролира ума и сетивата си, и да съсредоточи ума върху себето. Тези занимания са много трудни, горчиви като отрова, но който спазва предписанията и достигне трансцендентална позиция, изпитва истински нектар и наслаждение от живота.