Skip to main content

TEXT 25

VERŠ 25

Texto

Verš

anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate
anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate

Synonyms

Synonyma

anubandham — del cautiverio futuro; kṣayam — destrucción; hiṁsām — y aflicción a otros; anapekṣya — sin considerar las consecuencias; ca — también; pauruṣam — sancionada por uno mismo; mohāt — por ilusión; ārabhyate — comenzado; karma — trabajo; yat — eso; tat — que; tāmasam — en la modalidad de la ignorancia; ucyate — se dice que está.

anubandham — budúca pripútanosť; kṣayam — zničenie; hiṁsām — a ubližovanie druhým; anapekṣya — bez ohľadu na následky; ca — tiež; pauruṣam — samoľúby; mohāt — z ilúzie; ārabhyate — začal; karma — čin; yat — ktorý; tat — ten; tāmasam — v kvalite nevedomosti; ucyate — vraví sa.

Translation

Překlad

La acción que se ejecuta en medio de la ilusión, haciendo caso omiso de las disposiciones de las Escrituras y sin preocuparse por cosas futuras tales como el cautiverio, la violencia o la aflicción que se les cause a otros, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia.

A čin konaný z poblúznenia, bez ohľadu na pokyny písiem, na následky či budúcu pripútanosť a spôsobujúci ujmu druhým, sa považuje za čin v kvalite nevedomosti.

Purport

Význam

Uno tiene que rendirles cuentas de sus acciones al Estado o a los agentes del Señor Supremo llamados los yamadūtas. El trabajo irresponsable es destructivo, porque destruye los principios regulativos de las disposiciones de las Escrituras. Dicho trabajo se basa a menudo en la violencia y les causa aflicción a otras entidades vivientes. Esa clase de trabajo irresponsable se desempeña a la luz de la experiencia personal de uno. Eso se denomina ilusión. Y todo ese trabajo ilusorio es producto de la modalidad de la ignorancia.

Človek sa za všetky svoje skutky zodpovedá splnomocneným vyslancom Najvyššieho Pána, Yamadūtom. Nezodpovedná činnosť je deštruktívna, lebo odporuje predpísaným zásadám písiem. Taká činnosť sa často vyznačuje násilím a spôsobuje ujmu iným živým bytostiam. Pohnútkou k takému nezodpovednému činu je osobná skúsenosť. Tomu sa hovorí ilúzia. A každá taká iluzórna činnosť je výplodom kvality nevedomosti.