Skip to main content

TEXT 25

TEXT 25

Texto

Tekstas

anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate
anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate

Synonyms

Synonyms

anubandham — del cautiverio futuro; kṣayam — destrucción; hiṁsām — y aflicción a otros; anapekṣya — sin considerar las consecuencias; ca — también; pauruṣam — sancionada por uno mismo; mohāt — por ilusión; ārabhyate — comenzado; karma — trabajo; yat — eso; tat — que; tāmasam — en la modalidad de la ignorancia; ucyate — se dice que está.

anubandham — ateities vergystės; kṣayam — sunaikinimo; hiṁsām — ir kitiems sukeltų kančių; anapekṣya — neatsižvelgiant į pasekmes; ca — taip pat; pauruṣam — savavališkai; mohāt — iš iliuzijos; ārabhyate — pradėta; karma — veikla; yat — kuri; tat — ta; tāmasam — neišmanymo guṇos; ucyate — sakoma, yra.

Translation

Translation

La acción que se ejecuta en medio de la ilusión, haciendo caso omiso de las disposiciones de las Escrituras y sin preocuparse por cosas futuras tales como el cautiverio, la violencia o la aflicción que se les cause a otros, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia.

Veikla, atliekama iš iliuzijos ir nepaisant šventraščių nurodymų, negalvojant apie tai, kad ateityje ji žada nelaisvę, prievartą, ir kitiems suteiktas kančias, pasakyta, yra neišmanymo guṇos.

Purport

Purport

Uno tiene que rendirles cuentas de sus acciones al Estado o a los agentes del Señor Supremo llamados los yamadūtas. El trabajo irresponsable es destructivo, porque destruye los principios regulativos de las disposiciones de las Escrituras. Dicho trabajo se basa a menudo en la violencia y les causa aflicción a otras entidades vivientes. Esa clase de trabajo irresponsable se desempeña a la luz de la experiencia personal de uno. Eso se denomina ilusión. Y todo ese trabajo ilusorio es producto de la modalidad de la ignorancia.

KOMENTARAS: Už savo veiksmus teks atsakyti prieš valstybę arba Aukščiausiojo Viešpaties įgaliotinius, kuriuos vadina Yamadūtais. Neatsakinga veikla – destruktyvi, kadangi laužo šventraščių nurodytus reguliuojamuosius principus. Dažnai ši veikla pagrįsta smurtu, ir nuo jos kenčia kitos gyvosios esybės. Tokios neatsakingos veiklos pagrindas – asmeninė patirtis. Tai yra iliuzija, o tokia iliuzinė veikla – neišmanymo guṇos padarinys.