Skip to main content

TEXT 25

25. VERS

Texto

Szöveg

anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate
anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate

Synonyms

Szó szerinti jelentés

anubandham — del cautiverio futuro; kṣayam — destrucción; hiṁsām — y aflicción a otros; anapekṣya — sin considerar las consecuencias; ca — también; pauruṣam — sancionada por uno mismo; mohāt — por ilusión; ārabhyate — comenzado; karma — trabajo; yat — eso; tat — que; tāmasam — en la modalidad de la ignorancia; ucyate — se dice que está.

anubandham – a jövőben megkötő; kṣayam – pusztulást; hiṁsām – és szenvedést másoknak; anapekṣya – a következményekre való tekintet nélkül; ca – is; pauruṣam – saját maga által jóváhagyott; mohāt – illúzió által; ārabhyate – elkezdett; karma – tett; yat – ami; tat – az; tāmasam – a tudatlanság kötőerejében lévő; ucyate – úgy mondják.

Translation

Fordítás

La acción que se ejecuta en medio de la ilusión, haciendo caso omiso de las disposiciones de las Escrituras y sin preocuparse por cosas futuras tales como el cautiverio, la violencia o la aflicción que se les cause a otros, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia.

Úgy mondják, hogy az olyan tettet, amelyet illúzióban, az írások utasításait mellőzve, a belőle származó kötöttséget figyelmen kívül hagyva hajtanak végre, nem törődve azzal, hogy az mások számára ártalmas és szenvedést okoz, a tudatlanság kötőereje jellemzi.

Purport

Magyarázat

Uno tiene que rendirles cuentas de sus acciones al Estado o a los agentes del Señor Supremo llamados los yamadūtas. El trabajo irresponsable es destructivo, porque destruye los principios regulativos de las disposiciones de las Escrituras. Dicho trabajo se basa a menudo en la violencia y les causa aflicción a otras entidades vivientes. Esa clase de trabajo irresponsable se desempeña a la luz de la experiencia personal de uno. Eso se denomina ilusión. Y todo ese trabajo ilusorio es producto de la modalidad de la ignorancia.

Az embernek felelnie kell a tetteiért vagy az állam, vagy a Legfelsőbb Úr ügynökei, a yamadūták előtt. A felelőtlen cselekvés mindent romba dönt, mert elpusztítja az írások szabályozó elveit. Gyakran az erőszakon alapszik, és szenvedést okoz a többi élőlénynek. Az ilyen felelőtlen tettet az ember a saját, személyes tapasztalatai alapján hajtja végre. Ezt illúziónak nevezik. Minden ilyen illuzórikus tett a tudatlanság kötőerejének terméke.