Skip to main content

TEXT 25

TEXT 25

Texto

Verš

anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate
anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate

Synonyms

Synonyma

anubandham — del cautiverio futuro; kṣayam — destrucción; hiṁsām — y aflicción a otros; anapekṣya — sin considerar las consecuencias; ca — también; pauruṣam — sancionada por uno mismo; mohāt — por ilusión; ārabhyate — comenzado; karma — trabajo; yat — eso; tat — que; tāmasam — en la modalidad de la ignorancia; ucyate — se dice que está.

anubandham — budoucí spoutanosti; kṣayam — zkázy; hiṁsām — utrpení způsobeného druhým; anapekṣya — bez zřetele k důsledkům; ca — také; pauruṣam — svévolná; mohāt — vlivem iluze; ārabhyate — započatá; karma — práce; yat — která; tat — ta; tāmasam — charakteru nevědomosti; ucyate — je řečeno, že je.

Translation

Překlad

La acción que se ejecuta en medio de la ilusión, haciendo caso omiso de las disposiciones de las Escrituras y sin preocuparse por cosas futuras tales como el cautiverio, la violencia o la aflicción que se les cause a otros, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia.

Činnost prováděná pod vlivem iluze, bez ohledu na pokyny písem a na budoucí spoutanost nebo na násilí či ublížení druhým, má charakter nevědomosti.

Purport

Význam

Uno tiene que rendirles cuentas de sus acciones al Estado o a los agentes del Señor Supremo llamados los yamadūtas. El trabajo irresponsable es destructivo, porque destruye los principios regulativos de las disposiciones de las Escrituras. Dicho trabajo se basa a menudo en la violencia y les causa aflicción a otras entidades vivientes. Esa clase de trabajo irresponsable se desempeña a la luz de la experiencia personal de uno. Eso se denomina ilusión. Y todo ese trabajo ilusorio es producto de la modalidad de la ignorancia.

Každý se musí zpovídat za své jednání státu či zmocněncům Nejvyššího Pána zvaným Yamadūtové. Nezodpovědná práce přináší zkázu, protože maří usměrňující zásady písem. Často se zakládá na násilí a sužuje jiné živé bytosti; je konána z hlediska vlastních zkušeností. Tomu se říká iluze. Veškerá taková práce, jejíž podstatou je iluze, pochází z kvality nevědomosti.