Skip to main content

TEXT 21

TEXT 21

Texto

Текст

pṛthaktvena tu yaj jñānaṁ
nānā-bhāvān pṛthag-vidhān
vetti sarveṣu bhūteṣu
taj jñānaṁ viddhi rājasam
пр̣тгактвена ту йадж джн̃а̄нам̇
на̄на̄-бга̄ва̄н пр̣тгаґ-відга̄н
ветті сарвешу бгӯтешу
тадж джн̃а̄нам̇ віддгі ра̄джасам

Palabra por palabra

Послівний переклад

pṛthaktvena — debido a la división; tu — pero; yat — el cual; jñānam — conocimiento; nānā-bhāvān — situaciones múltiples; pṛthak-vidhān — diferentes; vetti — sabe; sarveṣu — en todas; bhūteṣu — entidades vivientes; tat — ese; jñānam — conocimiento; viddhi — debe conocerse; rājasam — en función de la pasión.

пр̣тгактвена—через розподіл; ту—але; йат—котре; джн̃а̄нам— знання; на̄на̄-бга̄ва̄н—різноманітні ситуації; пр̣тгак-відга̄н—різні; ветті—знає; сарвешу—у всіх; бгӯтешу—живих істотах; тат— те; джн̃а̄нам—знання; віддгі—знай; ра̄джасам—з погляду пристрасті.

Traducción

Переклад

El conocimiento por el cual uno ve que en cada cuerpo diferente hay un tipo diferente de entidad viviente, has de saber que está en el plano de la modalidad de la pasión.

Знання, згідно з яким у кожному окремому тілі вбачають окремий тип живої істоти, — це знання в ґун̣і пристрасті.

Significado

Коментар

El concepto de que el cuerpo material es la entidad viviente y de que con la destrucción del cuerpo la conciencia también es destruida, se denomina conocimiento en el plano de la modalidad de la pasión. Según ese conocimiento, los cuerpos difieren entre sí a causa del desarrollo de diferentes tipos de conciencia; por lo demás, no hay ningún alma separada que manifieste una conciencia. El cuerpo es en sí el alma, y no hay un alma separada más allá de este cuerpo. De acuerdo con ese conocimiento, la conciencia es temporal. O si no, no hay almas individuales, sino que hay un alma omnipresente, la cual está colmada de conocimiento, y este cuerpo es la manifestación de una ignorancia temporal. O si no, más allá de este cuerpo no hay ningún individuo especial o Alma Suprema. Toda esa clase de concepciones se considera que son productos de la modalidad de la pasión.

Уявлення про те, що жива істота — це матеріальне тіло і що із зруйнуванням тіла знищується також і свідомість, є знанням в ґун̣і пристрасті. Згідно з таким знанням, відмінність одного тіла від іншого зумовлює розвиток в них різних форм свідомості, — іншими словами, поза тілом не існує окремої душі, яка б проявляла свідомість. Тіло само є душею, й не існує окремої душі, що стоїть за тілом. Згідно з таким знанням, свідомість — це тимчасове явище. Деякі вважають іще, що не існує індивідуальних душ — лише всюдисуща, сповнена знання душа, тіло ж — це лише прояв минущого невігластва. Або — буцім поза тілом не існує ніякої окремої індивідуальної душі, ні душі верховної. Всі подібні уявлення вважають за породження ґун̣и пристрасті.