Skip to main content

TEXT 15

VERŠ 15

Texto

Verš

śarīra-vāṅ-manobhir yat
karma prārabhate naraḥ
nyāyyaṁ vā viparītaṁ vā
pañcaite tasya hetavaḥ
śarīra-vāṅ-manobhir yat
karma prārabhate naraḥ
nyāyyaṁ vā viparītaṁ vā
pañcaite tasya hetavaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

śarīra — por el cuerpo; vāk — el habla; manobhiḥ — y la mente; yat — cualquier; karma — trabajo; prārabhate — comienza; naraḥ — una persona; nyāyyam — correcto; — o; viparītam — lo opuesto; — o; pañca — cinco; ete — todos estos; tasya — sus; hetavaḥ — causas.

śarīra — telom; vāk — rečou; manobhiḥ — a mysľou; yat — ktoré; karma — čin; prārabhate — začína; naraḥ — človek; nyāyyam — správne; — alebo; viparītam — naopak; — alebo; pañca — päť; ete — tieto všetky; tasya — ich; hetavaḥ — príčiny.

Traducción

Překlad

Toda acción correcta o incorrecta que el hombre ejecute con el cuerpo, la mente o las palabras, es causada por esos cinco factores.

Týchto päť faktorov je príčinou každého činu — správneho či nesprávneho — ktorý človek koná telom, mysľou alebo rečou.

Significado

Význam

Las palabras «correcta» e «incorrecta» son muy significativas en este verso. Trabajo correcto es aquel que se hace en función de las indicaciones que se prescriben en las Escrituras, y trabajo incorrecto es aquel que se hace en contra de los principios que se estipulan en ellas. Pero todo lo que se haga, requiere de estos cinco factores para su completa ejecución.

Slová „správny“ a „nesprávny“ sú v tomto verši veľmi dôležité. Správny čin je ten, ktorý je vykonaný podľa príkazov písiem, zatiaľ čo nesprávny čin sa príkazom písiem prieči. Úplné zavŕšenie všetkých činov však vždy závisí od týchto piatich faktorov.