Skip to main content

TEXT 15

TEXT 15

Texto

Tekstas

śarīra-vāṅ-manobhir yat
karma prārabhate naraḥ
nyāyyaṁ vā viparītaṁ vā
pañcaite tasya hetavaḥ
śarīra-vāṅ-manobhir yat
karma prārabhate naraḥ
nyāyyaṁ vā viparītaṁ vā
pañcaite tasya hetavaḥ

Palabra por palabra

Synonyms

śarīra — por el cuerpo; vāk — el habla; manobhiḥ — y la mente; yat — cualquier; karma — trabajo; prārabhate — comienza; naraḥ — una persona; nyāyyam — correcto; — o; viparītam — lo opuesto; — o; pañca — cinco; ete — todos estos; tasya — sus; hetavaḥ — causas.

śarīra — kūnu; vāk — kalba; manobhiḥ — ir protu; yat — kurią; karma — veiklą; prārabhate — pradeda; naraḥ — žmogus; nyāyyam — teisingą; — ar; viparītam — priešingą; — ar; pañca — penkios; ete — visos šios; tasya — jos; hetavaḥ — priežastys.

Traducción

Translation

Toda acción correcta o incorrecta que el hombre ejecute con el cuerpo, la mente o las palabras, es causada por esos cinco factores.

Ar veiksmas, kurį atlieka žmogus protu, kūnu ir kalba, būtų teisingas, ar neteisingas – jo priežastis visada yra šie penki faktoriai.

Significado

Purport

Las palabras «correcta» e «incorrecta» son muy significativas en este verso. Trabajo correcto es aquel que se hace en función de las indicaciones que se prescriben en las Escrituras, y trabajo incorrecto es aquel que se hace en contra de los principios que se estipulan en ellas. Pero todo lo que se haga, requiere de estos cinco factores para su completa ejecución.

KOMENTARAS: Labai svarbūs posmo žodžiai „teisingas“ ir „neteisingas“. Teisingas darbas yra tas, kuris neprasilenkia su šventraščių nurodymais. O neteisingas – tai darbas, priešingas šventraščių priesakams. Šie penki faktoriai būtini norint, kad bet kuris mūsų atliekamas veiksmas būtų užbaigtas.