Skip to main content

TEXT 15

15. VERS

Texto

Szöveg

śarīra-vāṅ-manobhir yat
karma prārabhate naraḥ
nyāyyaṁ vā viparītaṁ vā
pañcaite tasya hetavaḥ
śarīra-vāṅ-manobhir yat
karma prārabhate naraḥ
nyāyyaṁ vā viparītaṁ vā
pañcaite tasya hetavaḥ

Palabra por palabra

Szó szerinti jelentés

śarīra — por el cuerpo; vāk — el habla; manobhiḥ — y la mente; yat — cualquier; karma — trabajo; prārabhate — comienza; naraḥ — una persona; nyāyyam — correcto; — o; viparītam — lo opuesto; — o; pañca — cinco; ete — todos estos; tasya — sus; hetavaḥ — causas.

śarīra – a test; vāk – a beszéd; manobhiḥ – és az elme által; yat – amilyen; karma – tettre; prārabhate – vállalkozik; naraḥ – az ember; nyāyyam – helyesre; – vagy; viparītam – az ellenkezőjére; – vagy; pañca – öt; ete – ezek; tasya – annak; hetavaḥ – okai.

Traducción

Fordítás

Toda acción correcta o incorrecta que el hombre ejecute con el cuerpo, la mente o las palabras, es causada por esos cinco factores.

Ez az öt tényező idéz elő minden helyes vagy helytelen tettet, amit az ember a testével, elméjével vagy beszédével végrehajt.

Significado

Magyarázat

Las palabras «correcta» e «incorrecta» son muy significativas en este verso. Trabajo correcto es aquel que se hace en función de las indicaciones que se prescriben en las Escrituras, y trabajo incorrecto es aquel que se hace en contra de los principios que se estipulan en ellas. Pero todo lo que se haga, requiere de estos cinco factores para su completa ejecución.

A „helyes” és „helytelen” szavak nagyon fontosak ebben a versben. Helyes tetteken az írások parancsai szerint végrehajtott cselekedeteket értjük, helytelen tetteken pedig azokat, melyek ellentétben állnak az írások elveivel. Erre az öt tényezőre azonban minden tett tökéletes végzéséhez szükség van.