Skip to main content

TEXT 8

VERŠ 8

Texto

Verš

tamas tv ajñāna-jaṁ viddhi
mohanaṁ sarva-dehinām
pramādālasya-nidrābhis
tan nibadhnāti bhārata
tamas tv ajñāna-jaṁ viddhi
mohanaṁ sarva-dehinām
pramādālasya-nidrābhis
tan nibadhnāti bhārata

Palabra por palabra

Synonyma

tamaḥ — la modalidad de la ignorancia; tu — pero; ajñāna-jam — producidos de la ignorancia; viddhi — conociendo; mohanam — el engaño; sarva-dehinām — de todos los seres encarnados; pramāda — con locura; ālasya — indolencia; nidrābhiḥ — y sueño; tat — eso; nibadhnāti — ata; bhārata — ¡oh, hijo de Bharata!

tamaḥ — kvalita temnoty; tu — ale; ajñāna-jam — zrodená z nevedomosti; viddhi — vedz; mohanam — klam; sarva-dehinām — všetkých vtelených bytostí; pramāda — pomätenosť; ālasya — nezáujem; nidrābhiḥ — a spánok; tat — tá; nibadhnāti — púta; bhārata — ó, potomok Bharatov.

Traducción

Překlad

¡Oh, hijo de Bharata!, has de saber que la modalidad de la oscuridad, nacida de la ignorancia, causa el engaño de todas las entidades vivientes encarnadas. Los resultados de esa modalidad son la locura, la indolencia y el sueño, los cuales atan al alma condicionada.

Vedz, ó, potomok Bharatov, že kvalita temnoty zrodená z nevedomosti je strojcom klamu všetkých vtelených živých bytostí. Jej výsledkami sú pomätenosť, lenivosť a spánok, pútajúce podmienenú dušu.

Significado

Význam

En este verso, la aplicación específica de la palabra tu es muy significativa. Esto significa que la modalidad de la ignorancia es una cualidad muy peculiar del alma encarnada. Esa modalidad de la ignorancia es justamente lo opuesto a la modalidad de la bondad. En la modalidad de la bondad, por medio del desarrollo de conocimiento, uno puede entender lo que son las cosas, pero la modalidad de la ignorancia es justamente lo opuesto. Todo aquel que se encuentra bajo el hechizo de la modalidad de la ignorancia se vuelve loco, y un loco no puede entender lo que son las cosas. En vez de ir progresando, uno se degrada. La definición de la modalidad de la ignorancia se da en la literatura védica. Vastu-yāthātmya-jñānāvarakaṁ viparyaya-jñāna-janakaṁ tamaḥ: bajo el hechizo de la ignorancia, uno no puede entender una cosa tal como es. Por ejemplo, todo el mundo puede ver que su abuelo ha muerto y que, por ende, uno también morirá; el hombre es mortal. El niño que él engendre también va a morir. De manera que, la muerte es segura. Aun así, la gente está acumulando dinero como loca y trabajando mucho día y noche, sin preocuparse por el espíritu eterno. Eso es locura. En su locura, ellos se muestran muy renuentes a progresar en lo que respecta a la comprensión espiritual. Esa clase de gente es muy perezosa. Cuando se los invita a reunirse para la comprensión espiritual, no se muestran muy interesados. Ellos ni siquiera son activos como el hombre a quien lo controla la modalidad de la pasión. Así pues, otra característica de alguien que está sumido en la modalidad de la ignorancia, es que duerme más de lo necesario. Seis horas de sueño son suficientes, pero el hombre que se halla en el plano de la modalidad de la ignorancia duerme al menos diez o doce horas al día. El hombre que está en esa situación se ve siempre abatido, y es adicto a los estimulantes y al sueño. Esas son las características de una persona que está condicionada por la modalidad de la ignorancia.

Slovo tu má v tomto verši zvláštny význam. Naznačuje, že kvalita nevedomosti je veľmi zvláštnou kvalifikáciou vtelenej duše. Kvalita nevedomosti je pravým opakom kvality dobra. V kvalite dobra môže človek pestovaním poznania pochopiť pravú podstatu vecí, zatiaľ čo v kvalite nevedomosti je to úplne nemožné. Všetci, ktorí sú v zajatí nevedomosti, zošalejú, a šialenci nemôžu vidieť veci také, aké sú. Namiesto toho, aby robili pokroky, klesajú. Definíciu kvality nevedomosti môžeme nájsť vo Vedach. Vastu-yāthātmya-jñānāvarakaṁ viparyaya-jñana-janakaṁ tamaḥ: V kvalite nevedomosti nemôžeme vidieť skutočnú podstatu vecí. Každý môže napríklad vidieť, že jeho otec zomrel, že každý umiera a že aj on raz zomrie. Aj jeho deti zomrú. Smrť je istá. A napriek tomu ľudia ťažko pracujú ako šialenci a zhromažďujú peniaze vo dne v noci, bez najmenšieho záujmu o večnú dušu. To je šialenstvo. Vo svojom šialenstve sa odmietajú zaujímať o duchovné poznanie. Takí ľudia sú leniví, a ak sa im naskytne príležitosť dozvedieť sa niečo o duchovnom poznaní, nejavia záujem. Nie sú tak činní ako ľudia spútaní kvalitou vášne. Iným znakom osoby situovanej v kvalite nevedomosti je, že spí viac než je nutné. Šesťhodinový spánok stačí, no človek v nevedomosti spí najmenej desať až dvanásť hodín denne. Taký človek prepadá omamným látkam a spánku a vždy je skľúčený. To sú príznaky osoby umiestnenej v kvalite nevedomosti.