Skip to main content

TEXT 20

TEXT 20

Texto

Verš

guṇān etān atītya trīn
dehī deha-samudbhavān
janma-mṛtyu-jarā-duḥkhair
vimukto ’mṛtam aśnute
guṇān etān atītya trīn
dehī deha-samudbhavān
janma-mṛtyu-jarā-duḥkhair
vimukto ’mṛtam aśnute

Synonyms

Synonyma

guṇān — cualidades; etān — todas estas; atītya — trascendiendo; trīn — tres; dehī — el ser encarnado; deha — el cuerpo; samudbhavān — producidas de; janma — del nacimiento; mṛtyu — la muerte; jarā — y la vejez; duḥkhaiḥ — las aflicciones; vimuktaḥ — estando liberado de; amṛtam — néctar; aśnute — disfruta.

guṇān — kvality; etān — všechny tyto; atītya — překonávající; trīn — tři; dehī — vtělený; deha — tělo; samudbhavān — pocházející z; janma — zrození; mṛtyu — smrti; jarā — a stáří; duḥkhaiḥ — utrpení; vimuktaḥ — osvobozený od; amṛtam — nektar; aśnute — vychutnává.

Translation

Překlad

Cuando el ser encarnado es capaz de trascender estas tres modalidades asociadas con el cuerpo material, puede liberarse del nacimiento, la muerte, la vejez y sus aflicciones, y puede disfrutar de néctar incluso en esta vida.

Když se vtělené bytosti podaří dostat nad tyto tři kvality spojené s hmotným tělem, může se osvobodit od zrození, smrti, stáří a od utrpení, které je doprovází, a vychutnávat nektar již v současném životě.

Purport

Význam

En este verso se explica la manera en que uno puede permanecer en la posición trascendental, con plena conciencia de Kṛṣṇa, aun en este cuerpo. La palabra sánscrita dehī significa «encarnado». Aunque uno esté dentro de este cuerpo material, mediante su adelanto en el campo del conocimiento espiritual puede liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza. Uno puede disfrutar de la felicidad de la vida espiritual incluso en este cuerpo, porque, después de dejar este cuerpo, es seguro que irá al cielo espiritual. Pero incluso en este cuerpo puede disfrutar de la felicidad espiritual. En otras palabras, el servicio devocional con conciencia de Kṛṣṇa es el signo de estar liberado del enredo material, y eso se explicará en el decimoctavo capítulo. Cuando uno se libera de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, ingresa en el servicio devocional.

V tomto verši je vysvětleno, jak může živá bytost setrvávat v transcendentálním postavení s úplným vědomím Kṛṣṇy dokonce i v současném těle. Sanskrtské slovo dehī znamená vtělený. Přestože je duše uvnitř hmotného těla, díky pokroku v duchovním poznání nemusí být ovlivněna kvalitami přírody. Může vychutnávat štěstí duchovního života dokonce ještě v tomto těle. Má zaručeno, že po jeho opuštění dospěje do duchovního nebe; ale již nyní může prožívat skutečné duchovní štěstí. Jinými slovy, oddaná služba s vědomím Kṛṣṇy je známkou toho, že osoba je vysvobozena z hmotného zajetí. To bude vyloženo v osmnácté kapitole. Jakmile se živá bytost oprostí od vlivu kvalit hmotné přírody, dostane se na úroveň oddané služby.