Skip to main content

TEXT 28

TEXT 28

Texto

Verš

samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati
samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati

Synonyms

Synonyma

samam — igualmente; sarveṣu — en todas; bhūteṣu — entidades vivientes; tiṣṭhantam — residiendo; parama-īśvaram — la Superalma; vinaśyatsu — en lo destruible; avinaśyantam — no destruido; yaḥ — cualquiera que; paśyati — ve; saḥ — él; paśyati — realmente ve.

samam — stejně; sarveṣu — ve veškerých; bhūteṣu — živých bytostech; tiṣṭhan-tam — dlící; parama-īśvaram — Nadduši; vinaśyatsu — ve zničitelném; avinaśyantam — nezničenou; yaḥ — ten, kdo; paśyati — vidí; saḥ — on; paśyati — skutečně vidí.

Translation

Překlad

Aquel que ve que la Superalma acompaña al alma individual en todos los cuerpos, y que entiende que ni el alma ni la Superalma que están dentro del cuerpo destruible son destruidas jamás, realmente ve.

Ten, kdo vidí Nadduši doprovázející individuální duši ve všech tělech a ví, že ani duše, ani Nadduše ve zničitelném těle není nikdy zničena, je tím, kdo skutečně vidí.

Purport

Význam

Todo aquel que mediante las buenas companías pueda ver tres cosas que están unidas —el cuerpo, el propietario del cuerpo, o el alma individual, y el amigo del alma individual—, verdaderamente tiene conocimiento. A menos que uno tenga la compañía de un verdadero conocedor de los asuntos espirituales, no podrá ver esas tres cosas. Aquellos que no tienen esa clase de compañía, son ignorantes; ellos solo ven el cuerpo, y creen que cuando el cuerpo es destruido, todo se acaba. Pero en realidad no es así. Después de la destrucción del cuerpo, tanto el alma como la Superalma aún existen, y ellas siguen existiendo eternamente en diversas formas móviles e inmóviles. La palabra sánscrita parameśvara se traduce a veces como «el alma individual», porque el alma es el amo del cuerpo, y después de la destrucción del cuerpo se traslada a otra forma. De esa manera, ella es el amo. Pero hay otros que interpretan esa palabra parameśvara con el significado de Superalma. En cualquiera de los dos casos, tanto la Superalma como el alma individual continúan. Ellas no son destruidas. Aquel que puede ver las cosas de ese modo, puede verdaderamente ver lo que está ocurriendo.

Ten, kdo díky dobré společnosti vidí tři věci spojené dohromady — tělo, vlastníka těla neboli individuální duši a také jejího přítele — má opravdové poznání. Nikdo nemůže tyto tři věci vidět, dokud se nestýká s někým, kdo skutečně zná duchovní projevy. Ti, kdo nemají takovou společnost, jsou nevědomí; vidí pouze tělo a myslí si, že se zánikem těla všechno skončí. To však není pravda. Jak duše, tak Nadduše existují i poté, co tělo skoná, a věčně putují mnoha pohyblivými i nehybnými formami. Sanskrtské slovo parameśvara se někdy překládá jako individuální duše, protože duše je pánem těla a po jeho zániku se přemísťuje do jiného. V tom smyslu je pánem. Jiní ovšem zase vysvětlují, že parameśvara je Nadduše. V obou případech platí, že jak Nadduše, tak individuální duše existují dále; nejsou zničeny. Ten, kdo se dívá tímto způsobem, vidí skutečnost.