Skip to main content

TEXT 2

TEXT 2

Texto

Tekst

śrī-bhagavān uvāca
mayy āveśya mano ye māṁ
nitya-yuktā upāsate
śraddhayā parayopetās
te me yukta-tamā matāḥ
śrī-bhagavān uvāca
mayy āveśya mano ye māṁ
nitya-yuktā upāsate
śraddhayā parayopetās
te me yukta-tamā matāḥ

Palabra por palabra

Synonyms

śrī-bhagavān uvāca — la Suprema Personalidad de Dios dijo; mayi — en Mí; āveśya — fijando; manaḥ — la mente; ye — aquellos que; mām — Mí; nitya — siempre; yuktāḥ — ocupado; upāsate — adoran; śraddhayā — con fe; parayā — trascendental; upetāḥ — se dedican; te — ellos; me — por Mí; yukta-tamāḥ — los más perfectos en el yoga; matāḥ — considero.

śrī-bhagavān uvāca — Jumala Kõrgeim Isiksus ütles; mayi — Minule; āveśya — keskendades; manaḥ — mõistus; ye — need, kes; mām — Mind; nitya — alati; yuktāḥ — hõivatud; upāsate — kummardavad; śraddhayā — usuga; parayā — transtsendentaalse; upetāḥ — õnnistatud; te — nemad; me — Minu poolt; yukta-tamāḥ — joogas täiuslikuimad; matāḥ — peetakse.

Traducción

Translation

La Suprema Personalidad de Dios dijo: Aquellos que fijan la mente en Mi forma personal y siempre se dedican a adorarme con una gran fe trascendental, Yo considero que son de lo más perfectos.

Jumala Kõrgeim Isiksus vastas: Neid, kes keskendavad oma mõistuse Minu isiksuslikule kujule ning on tugeva ja transtsendentaalse usuga pidevalt hõivatud Minu teenimisega, pean Ma kõige täiuslikemaks.

Significado

Purport

En respuesta a la pregunta de Arjuna, Kṛṣṇa dice claramente que aquel que se concentra en Su forma personal y lo adora a Él con fe y devoción, se considera que es sumamente perfecto en lo que respecta al yoga. Para aquel que se encuentra en ese plano de conciencia de Kṛṣṇa no hay actividades materiales, porque todo lo hace por Kṛṣṇa. El devoto puro está ocupado constantemente. A veces canta, a veces oye hablar de Kṛṣṇa o lee libros acerca de Kṛṣṇa, a veces cocina prasādam o va al mercado a comprarle algo a Kṛṣṇa, y a veces limpia el templo o lava los platos; haga lo que haga, él no deja que pase ni un solo momento sin consagrarle sus actividades a Kṛṣṇa. Esa clase de acción está en un plano de samādhi total.

Vastusena Arjuna küsimusele ütleb Kṛṣṇa selgelt, et seda, kes keskendub Temale kui isiksusele ning teenib Teda usu ja pühendumusega, peab Ta kõige täiuslikumaks joogiks. Sellise Kṛṣṇa teadvuses viibiva inimese jaoks ei ole materiaalseid tegevusi, sest ta teeb kõike Kṛṣṇa heaks. Puhas pühendunu ei ole kunagi tegevusetult. Vahel ta laulab, vahel ta kuulab või loeb raamatuid Kṛṣṇast või valmistab prasādamit või käib turul Kṛṣṇa teenimiseks vajalikke kaupu ostmas või peseb nõusid või templit. Kuid ükskõik, mida ta ka teeb, ei lase ta hetkegi mööda, rakendamata end Kṛṣṇa teenimisse. Sedasi toimides viibib ta täielikus samādhis.