Skip to main content

TEXT 17

TEXT 17

Texto

Verš

yo na hṛṣyati na dveṣṭi
na śocati na kāṅkṣati
śubhāśubha-parityāgī
bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ
yo na hṛṣyati na dveṣṭi
na śocati na kāṅkṣati
śubhāśubha-parityāgī
bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

yaḥ — aquel que; na — nunca; hṛṣyati — se complace; na — nunca; dveṣṭi — se aflige; na — nunca; śocati — lamenta; na — nunca; kāṅkṣati — desea; śubha — de lo favorable; aśubha — y lo desfavorable; parityāgī — renunciante; bhakti-mān — devoto; yaḥ — aquel que; saḥ — él es; me — por Mí; priyaḥ — querido.

yaḥ — ten, kdo; na — nikdy; hṛṣyati — raduje se; na — nikdy; dveṣṭi — trápí se; na — nikdy; śocati — naříká; na — nikdy; kāṅkṣati — touží; śubha — příznivého; aśubha — a nepříznivého; parityāgī — kdo se zříká; bhakti-mān — oddaný; yaḥ — ten, kdo; saḥ — on je; me — Mně; priyaḥ — drahý.

Traducción

Překlad

Aquel que ni se regocija ni se aflige, que ni se lamenta ni desea, y que renuncia tanto a las cosas favorables como a las desfavorables, un devoto de esa clase es muy querido por Mí.

Ten, kdo se neraduje ani netruchlí, neběduje ani netouží a zříká se příznivých i nepříznivých věcí — takový oddaný je Mi velice drahý.

Significado

Význam

Un devoto puro no se siente ni feliz ni acongojado por la ganancia y pérdida materiales, ni tampoco está muy ansioso de tener un hijo o un discípulo, ni se aflige si no los tiene. Si él pierde algo que le es muy querido, no se lamenta por ello. De igual modo, si no consigue lo que quiere, no se aflige. Él es trascendental frente a toda clase de actividades favorables y desfavorables o pecaminosas. Él está dispuesto a correr toda clase de riesgos en aras de la satisfacción del Señor Supremo. Nada es un impedimento en el desempeño de su servicio devocional. Esa clase de devoto es muy querido por Kṛṣṇa.

Čistý oddaný není šťastný z hmotného zisku ani nešťastný z hmotné ztráty. Není nadmíru šťastný, že bude mít syna či žáka, a není sklíčený, když je nemá. Nenaříká, když přijde o něco, co je mu velmi drahé, ani se netrápí, když nedostane to, po čem touží. Je transcendentální jak vůči všem příznivým, tak vůči nepříznivým a hříšným činnostem. Pro spokojenost Nejvyššího Pána je připraven podstoupit nejrůznější nebezpečí. Ve vykonávání oddané služby pro něho nic není překážkou. Takový oddaný je Kṛṣṇovi velice drahý.